logo

Applying to Science, MU

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บเพจ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ TCAS

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Admissions 2021)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Semester 2/2021)

Foreign Students

  • Jul 1 - Oct 31, 2021

นักศึกษาไทย

  • 1 ก.ค.- 31 ต.ค. 2564
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ระบบรับสมัคร
Admission Online for foreigner CLICK HERE

 

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม..

ขั้นตอนการสมัครงาน :

- เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ (E-Recruitment) https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment
- ให้ผู้สมัครงานดำเนินการฝากประวัติและส่งเอกสารสมัครงานผ่านระบบ หากมีเอกสารเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ระบุในท้ายประกาศรับสมัครงานนั้นๆ
- โปรดรอการแจ้งข้อมูลหรือขั้นตอนต่างๆ ผ่านระบบ หรือ หากมีการแจ้งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประสานงานจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครงานผ่าน email ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ E-Recruitment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] สังกัดงานพัฒนาระบบ (วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64) new
  • ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 64)
  • ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] ภาควิชาเภสัชวิทยา (วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64)
  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] สังกัดงานบริหารและธุรการ

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/scad
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029

Activities @Science, MU

กิจกรรม

18-19 ธ.ค. 64

Young Materials Innovator Camp 2021

รายละเอียด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด