:: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเปิดให้บริการเครื่องมือทดสอบใหม่ :: การทดสอบความทนทานต่อสภาวะอากาศ (QUV Accelerated Weathering Test) การจำลองสภาะะอากาศให้วัสดุเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากแสงแดดและน้ำฝน สามารถติดต่อขอรับบริการทดสอบได้ที่ งานวิเคราะห์ทดสอบ 0-2441-0511 และ 080-771-7098

RTEC Channel