::ข่าวประชาสัมพันธ์:: (1) RTEC เปิดอบรม "หลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐาน" วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 บรรยายโดย ดร. กฤษฎา สุชีวะ และ ดร. ชาคริต สิริสิงห (รายละเอียดเพิ่มเติม)....//(2) RTEC เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องมือ 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม).. //(3) ขอเชิญอาจารย์/นักศึกษาร่วมเสนอผลงาน oral/poster ในงานสัมมนายางนานาชาติ “RETA Inter Conference 2023” วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (รายละเอียดเพิ่มเติม)::

ห้องปฎิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC


rtec research

RTEC Channel