::เรียนผู้ใช้บริการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศลดเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งวิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายา รวมถึงการจำกัดการเข้า-ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการของศุนย์ฯ ส่งตัวอย่างทดสอบทางไปรษณีย์ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย..รายละเอียดเพิ่มเติม::

Rubber & Tire Digest

RTEC Rubber Intelligence

โครงการยางไทยเข้มแข็ง

จดหมายข่าว RTEC