:: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางจัดสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) เรื่อง “Analysis of Plastic and Rubber Products Using Pyrolysis-GC/MS” บรรยายโดย ดร.มนัส ศรีหริ่ง วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. รับผู้เข้าฟังสัมมนาออนไลน์จำนวน 50 คน [แบบฟอร์มลงทะเบียน]...::

ข่าว RTEC


ห้องปฎิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC


rtec research

RTEC Channel