:: เรียนผู้ใช้บริการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทางศูนย์ฯ จึงขอให้ผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น และทางศูนย์ฯจะจัดส่งรายงานผลการทดสอบทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าจัดส่ง ทั้งนี้การดำเนินการทดสอบอาจใช้เวลานานกว่าปกติในช่วงนี้ ทางศูนย์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย...::

Rubber & Tire Digest

Rubber Tire Digest Thailand

RTEC Rubber Intelligence

RTEC Rubber Intelligence

โครงการยางไทยเข้มแข็ง

RTEC Compettitive Thai Rubber Industry

จดหมายข่าว RTEC

RTEC Newsletter