ผลงานวิจัย RTEC


ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ

 • ปี 2566 จำนวน 16 เรื่อง
 • ปี 2565 จำนวน 7 เรื่อง
 • ปี 2564 จำนวน 7 เรื่อง
 • ปี 2563 จำนวน 15 เรื่อง
 • ปี 2562 จำนวน 9 เรื่อง
 • ปี 2561 จำนวน 7 เรื่อง
 • ปี 2560 จำนวน 13 เรื่อง
 • ปี 2559 จำนวน 8 เรื่อง
 • ปี 2558 จำนวน 5 เรื่อง
 • ปี 2557 จำนวน 14 เรื่อง
 • ปี 2556 จำนวน 5 เรื่อง
 • ปี 2555 จำนวน 4 เรื่อง
 • ปี 2554 จำนวน 3 เรื่อง
 • ปี 2553 จำนวน 8 เรื่อง
 • ปี 2552 จำนวน 3 เรื่อง
 • ปี 2551 จำนวน 5 เรื่อง
 • ปี 2550 จำนวน 5 เรื่อง
 • ปี 2549 จำนวน 2 เรื่อง
 • ปี 2548 จำนวน 6 เรื่อง
 • ปี 2547 จำนวน 5 เรื่อง
รายละเอียด

สิทธิบัตร

 • ปี 2553 จำนวน 1 เรื่อง
 • ปี 2550 จำนวน 1 เรื่อง
 • ปี 2548 จำนวน 1 เรื่อง

อนุสิทธิบัตร

 • ปี 2566 จำนวน 1 เรื่อง
รายละเอียด