logo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 27 พ.ค. 2564 ที่ https://tcas.mahidol.ac.th โดยเปิดรับสมัคร ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

กำหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ปีการศึกษา 2564 New

ใบตรวจร่างกาย มมวท 04 ฉบับใหม่ (จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ tcas รอบที่ 1-3 สามารถไปตรวจร่างกายและส่งเอกสารได้ถึง 31 กรกฎาคม 2564) หรือส่ง E-mail มาที่ : scedmu.133@gmail.com

กำหนดการกิจกรรมพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ระบบ TCAS 2564 รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -11.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

 


สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่

หลักสูตรนานาชาติ
หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
e-mail: scsim@mahidol.ac.th

หลักสูตรไทย
งานการศึกษา
line: @034ymyje
: MahidolSCED

Website : https://science.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com