Faculty of Science

Meet the Dean Online : มีปัญหา .. เชิญปรึกษาคณบดี

ขอเชิญชาวคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาและผู้รับบริการทุกท่าน เสนอแนะความคิดเห็น ปรึกษาปัญหา แจ้งเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงคณะฯ ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ได้กับคณบดีโดยตรงที่นี่

จดหมายทุกฉบับจะถูกส่งตรงถึงคณบดี ที่ E-mail : deansc@mahidol.ac.th
* * ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล, โทรศัพท์ และ E-mail ของท่าน จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลให้ท่านทราบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เสนอแนะความคิดเห็น ปรึกษาปัญหา แจ้งเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, หน่วยงาน วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จะดำเนินการลบข้อมูลภายใน 90 วัน หลังจากดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งแล้วเสร็จ)