logo

Applying to Science, MU

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บเพจ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ TCAS

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Admissions 2023)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (Semester 1/2023)

Foreign Students

  • Dec 31, 2022 - May 15, 2023

นักศึกษาไทย

  • 1 ธ.ค. 2565 - 15 พ.ค. 2566
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ระบบรับสมัคร
Admission Online for foreigner CLICK HERE

 

ขั้นตอนการสมัครงาน :

- เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ (E-Recruitment) https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment
- ให้ผู้สมัครงานดำเนินการฝากประวัติและส่งเอกสารสมัครงานผ่านระบบ หากมีเอกสารเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ระบุในท้ายประกาศรับสมัครงานนั้นๆ
- โปรดรอการแจ้งข้อมูลหรือขั้นตอนต่างๆ ผ่านระบบ หรือ หากมีการแจ้งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประสานงานจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครงานผ่าน email ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ E-Recruitment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องมือ] สังกัดศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (วันนี้ถึง 28 ก.พ. 66)
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิจัย] สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา (วันนี้ถึง 15 ก.พ. 66)
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา (วันนี้ถึง 6 ก.พ. 66)
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (วันนี้ถึง 30 ม.ค. 66)
  • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

ข่าวสมัครงานย้อนหลัง...

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/scad
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029

Activities @Science, MU

กิจกรรม

29 มี.ค. 66

Workshop :Cell Culture Meet Thailand 2023

ลงทะเบียน รายละเอียด

กิจกรรม

31 มี.ค.-1 เม.ย. 66

Fundamental Biosafety for BSL-2 workshop

ลงทะเบียน รายละเอียด

กิจกรรม

29 เม.ย. 66

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กรณีพิเศษ)

รายละเอียด

กิจกรรม

26 พ.ค. 66

SciEx2023 : นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24

Website รายละเอียด

กิจกรรม

22-23 มิ.ย. 66

โครงการอบรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

"โรคผิวหนังในสัตว์เล็กและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง"

Website ลงทะเบียน

กิจกรรม

25 ก.ค. -6 ส.ค. 66

สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 5 (BAT 2023)

Website

กิจกรรม

22-25 พ.ย. 66

30th FAOBMB

Website

กิจกรรม

ยืม iPad สำหรับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาปลาย

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ รายละเอียด