logo

Applying to Science, MU

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บเพจ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ TCAS

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Admissions 2021)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (Semester 1/2022)

Foreign Students

  • Dec 1, 2021 - Apr 30, 2022

นักศึกษาไทย

  • 1 ธ.ค. 2564- 25 มิ.ย. 2565
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ ระบบรับสมัคร
Admission Online for foreigner CLICK HERE

 


Hot ประกาศรับนักศึกษาทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 ส.ค. - 23 ก.ย. 2565 รายละเอียด l ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน พสวท. (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญตรี ปี พ.ศ. 2564

ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม..

ขั้นตอนการสมัครงาน :

- เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ (E-Recruitment) https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment
- ให้ผู้สมัครงานดำเนินการฝากประวัติและส่งเอกสารสมัครงานผ่านระบบ หากมีเอกสารเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ระบุในท้ายประกาศรับสมัครงานนั้นๆ
- โปรดรอการแจ้งข้อมูลหรือขั้นตอนต่างๆ ผ่านระบบ หรือ หากมีการแจ้งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประสานงานจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครงานผ่าน email ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ E-Recruitment

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิจัย] สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 65)
  • สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 65)
  • สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี (วันนี้ถึง 31 ส.ค. 65)
  • สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ (วันนี้ถึง 31 ส.ค. 65)
  • สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา (วันนี้ถึง 31 ส.ค. 65)

ข่าวสมัครงานย้อนหลัง...

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/scad
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029

Activities @Science, MU

กิจกรรม

ยืม iPad สำหรับการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI)

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ รายละเอียด

กิจกรรม

15 ส.ค. 65

MU Physics Colloquium

"Are we living in the Matrix? What quantum experiments reveal about the world and our powers in it, and what the future may hold."

ลงทะเบียน รายละเอียด

กิจกรรม

16 ส.ค. 65

Special Seminar

"Can molecular orbitals help us understand reactivity?"

Website รายละเอียด

กิจกรรม

23 ส.ค. 65

ร่วมบริจาคโลหิต

เวลา 10.00-14.30 น.

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง มาตรการดำเนินการการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา และพืชในสกุล ในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด