logo
COVID-19: ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
ช่องทางการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ : แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ : แนวทางในการเข้าปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงการดำเนินการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ : แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขั้นตอนการเคลมกันประกัน สำหรับบุคลากร
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ : การลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

COVID-19: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนการศึกษา ช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัย : แนวทางในการเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงการดำเนินการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ภาษาไทย / English]
ประกาศมหาวิทยาลัย : การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2563
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาจากกองบริหารการศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย : แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ mahidol.ac.th/th/covid-19 ระบบ Mahidol WebEx

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563

ร่วมเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง

ทาง Online ผ่าน link ที่ท่านได้รับทาง Email

รายละเอียด

กิจกรรม

3 ก.ค. 63

MUSC Research Talk

หัวข้อ MUSC Covid-19 research: a perspective of physicists & mathematicians

เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) และทาง Webex

ลงทะเบียน รายละเอียด

กิจกรรม

3 ก.ค. 63

ร่วมถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟ

ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

รายละเอียด

กิจกรรม

17 ก.ค. 63

บรรยายและเสวนาพิเศษ "การขอตำแหน่งวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563"

เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

ลงทะเบียน รายละเอียด

กิจกรรม

มิ.ย.-ก.ค. 63

MU-New Normal : วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 9.30-11.00 น.

รายละเอียด

กิจกรรม

ก.ค.- ธ.ค. 2563

AUN-QA ปี 2563 ระยะที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ทาง Webex

รายละเอียด

กิจกรรม

14-16 ธ.ค. 2563

IX International Scientific and Practical Conference on Biotechnology as an Instrument for Plant Biodiversity Conservation

รายละเอียด Website

Congratulations

Award

ผศ. ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

Award

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี

ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ DPST Hall of Fame ประจำปี 2563

Award

ดร.ระพี บุญเปลื้อง

ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยบูรพา

Award

ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ และทีมวิจัย

ได้รับทุนวิจัยจาก United Nation/European Space Agency fellowship

รายละเอียดเพิ่มเติม

Cooperation

3 ก.ค. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังภาคเอกชน ผลักดันกรุงเทพฯ สู่ FoodTech Silicon Valley ในโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 2

รายละเอียด

 


Cooperation

3 ก.ค. 2563

ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

รายละเอียด

 


Cooperation

1 ก.ค. 2563

Meet the DEAN คณบดีพบประชาคมคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

 


Cooperation

30 มิ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ กรมทรัพยากรธรณี สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รายละเอียด

 


Cooperation

26 มิ.ย. 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดปีกนักวิจัยพร้อมคว้าทุน ในกิจกรรม Grant-Hunting Workshop

รายละเอียด

 


ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง...

 

วันที่ แหล่งข่าว หัวข้อข่าว คลิปข่าว
22 มิ.ย. 63 Thai PBS
ดู “วอเตอร์เครส” ให้กระจ่าง แตกต่างจากผักเป็ดอย่างไร
22 มิ.ย. 63 เชียงใหม่นิวส์ 
เสวนา การต่อยอดประสิทธิภาพของ กระชายขาว ต้าน COVID-19
20 มิ.ย. 63 ฐานเศรษฐกิจ
นักวิจัยไทยผู้คิดค้น“วัคซีนโควิด -19”
19 มิ.ย. 63 แนวหน้า
คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า ("คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล" วิจัยสมุนไพรไทย "กระชายขาว"ที่สามารถยับยั้งป้องกันและรักษา "โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-ไนน์ทีน" ได้ ซึ่ง จากผลวิจัยนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตออกมาใช้รักษา โรคดังกล่าวนี้คาดว่าในราวปลายปี 2564 จักมียาตำรับนี้ออกมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างแน่นอน...)
19 มิ.ย. 63 กรุงเทพธุรกิจ
'4 เทรนด์'โลกหลังโควิด-19 เทคโนโลยีเสริมความเชื่อมั่น

เพิ่มเติม...

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

ติดตามข้อมูลข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย ได้ที่นี่ https://science.mahidol.ac.th/IC/ic_scholaship.html

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา (วันนี้ถึง 22 ก.ค. 63) new
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] สังกัดภาควิชาชีววิทยา (วันนี้ถึง 10 ก.ค. 63)
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้หลักสูตรฯ) มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] สังกัดภาควิชาชีววิทยา (วันนี้ถึง 10 ก.ค. 63)

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/scad
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029