ข่าวประชาสัมพันธ์

...

5-30 ก.ค. 2561

Faculty of Science on My Mind

ร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น/ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ภาพแห่งความประทับใจ และความทรงจำที่ดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

รายละเอียดการประกวดคลิปวีดีโอสั้น

ใบสมัครการประกวดคลิปวีดีโอสั้น

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย

ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย

...

16 ก.ค. 2561

Science Café

ตอน "รำลึกแบบเรียนฉบับ 99 ปี อาจารย์สตางค์"

รายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์

...

16 ก.ค. 2561

พิธีทำบุญ 99 ปี ชาตกาล

ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข

เวลา 9.45-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

รายละเอียด

...

19 ก.ค. 2561

โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) อาคารฟิสิกส์

รายละเอียด

...

19-20 ก.ค. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเชิงวิจัยด้านการต้านความชราและฟื้นฟู ครั้งที่ 1

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม รายละเอียด

...

26 ก.ค. 2561

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

เวลา 7.50-8.20 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

...

26 ก.ค. 2561

ร่วมถวายเทียนพรรษา

เวลา 12.15-14.45 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รายละเอียด

...

7 ส.ค. 2561

อบรม Matlab Fundamentals

เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) อาคารฟิสิกส์

รายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์

...

10-21 ก.ย. 2561

International Training Course

หัวข้อ: Biology and Pathology of The Penaeid Shrimp 2018

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รายละเอียด

...

22-23 พ.ย. 2561

The 30th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2018)

รายละเอียด

https://tsb2018.com

...

7-8 ก.พ. 2562

Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019)

http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/paccon2019

Congratulations to award-winners

...

ผศ. ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ

ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัยหญิง Australia-APEC Women in Research Fellowship 2018 จากกระทรวงศึกษาและอบรม รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด


เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด


12 มีนาคม 2561

Associate Social Media Officer ประจำ IAEA เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา และฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB)

รายละเอียด


5 มีนาคม 2561

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Osaka university

รายละเอียด

ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย ต่างประเทศ

รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (4 มิ.ย. - 7 ส.ค. 2561) รายละเอียด

ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ (Scholarships for International Ph.D.Students)
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/Scholarship/

โครงการ Kumamoto University Short Term Exchange Program Fall 2017 (ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561 สมัครภายในวันที่ 10 เม.ย. 2560)
รายละเอียด

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship (ปิดรับสมัคร 1 มี.ค. หรือ 1 เม.ย. 2560 ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nesothailand.org/scholarship/ots

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประเทศอินเดีย (ปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gotobangalore.com

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (วันนี้ถึง 19 ก.ค. 61) new
  • ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกร] new
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งวิศวกร]
  • รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล ประจำปี 2561 จำนวน 1 ร้าน[ใบสมัครร้านค้า] (วันนี้ถึง 10 ก.ค. 61)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์]
  • ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์]

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029