กองทุนบริจาค

  1. กองทุน "ศาสตราจารย์เกียรติยศ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข"
  2. กองทุน "ศาสตราจารย์เกียรติยศ ประสพ รัตนากร"
  3. กองทุน "ศาสตราจารย์เกียรติยศ ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ"
  4. บริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างรูปหล่อพร้อมฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

ศ.สตางค์ มงคลสุขศ.นพ.ประสพ รัตนากรศ.พรชัย มาตังคสมบัติ

ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.ช. รุ่น 5 บริจาคเงินหนึ่งแสนบาท เข้ากองทุนอาจารย์สตางค์ฯ