รายงานอุบัติการณ์ (Incident Report)

อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว หากไม่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไข อาจเกิดอุบัติเหตุ (Accident) หรืออาจหมายถึงเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ