ข่าวย้อนหลัง

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร โทร. 0 2201 5071

 

กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
20-23 ก.พ. 61

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair/

คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

Meet The Dean คณบดีพบประชาคม ก้าวสู่ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
รายละเอียด รายชื่อผู้เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 61

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคมการทำงาน ครั้งที่ 2
เรื่อง เสียภาษีอย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ

เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย L02 ตึกกลม
รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
13 ก.พ. 61

วันรักนกเงือก : รวมใจให้นกเงือก

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
12 ก.พ. 61

Nobel laureate Lecture "My Journey to Stockholm" Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016)
รายละเอียด
รายชื่อผู้เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์
12 ก.พ. 61

Special Session for Students Dialogue with Nobel Laureate "จับเข่าคุย" Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016)
รายชื่อผู้เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์
9 ก.พ. 61

พญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9

งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท
รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
มกราคม 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
31 ม.ค. 61

Science cafe'

รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมงาน

คณะวิทยาศาสตร์
26 ม.ค. 61

CU-MU Joint Symposium 2018

รายชื่อผู้ร่วมงาน

คณะวิทยาศาสตร์
1 พ.ย. 2560 - 15 ม.ค. 2561

Admission Form for Faculty of Science Graduate Program (International Program)

http://science.mahidol.ac.th/admission2018/

คณะวิทยาศาสตร์
9 ม.ค. 61

Special Seminar "Invitation to forest canopy ecology : Global scale collaboration opportunities"
โดย Dr. Akihiro Nakamura

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์

 

ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] (วันนี้ถึง 16 ก.พ. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 12 ก.พ. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิเทศวัมพันธ์] (วันนี้ถึง 31 ม.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] (วันนี้ถึง 29 ม.ค. 61)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา]
รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล ประจำปี 2561 จำนวน 31 ร้าน [ใบสมัครร้านค้า] (วันนี้ถึง 30 พ.ย. 60)

ข่าวและเหตุการณ์ย้อนหลัง
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
ประจำปี 2556
ประจำปี 2555
ประจำปี 2554
ประจำปี 2553
ประจำปี 2552
ประจำปี 2551
ประจำปี 2550
ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2548 (Intranet Only)