ข่าวย้อนหลัง

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 0 2201 5071

เมษายน 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
19 เม.ย. 60 Science Café หัวข้อ The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand;
Chemistry talk series ตอน Back to the IChO

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
มีนาคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
27 มี.ค. 60 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เวลา 10.00-14.00 น.

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
24-25 มี.ค. 60 STEM Open House & Mini Job Fair

เวลา 09.00-16.00 น.

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา (ตึก SC3)
9 มี.ค. 60

Business Talk Series by BDU

เรื่อง Tech Planter in Thailand 2017
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา

คณะวิทยาศาสตร์
2-3 มี.ค. 60

Mahidol – Liverpool Symposium

www.op.mahidol.ac.th/orir/symposium.html

คณะวิทยาศาสตร์
1 มี.ค. 60

Meet the Dean 2017 : ชาวคณะวิทยาศาสตร์พร้อมใจร่วมงานคณบดีพบประชาคม 2560

เวลา 13:30-15:00 น.

คณะวิทยาศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
15 ก.พ. 60 วันรักนกเงือก ตอน เติมใจให้กัน
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 60 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ จ.อยุธยา
7-10 ก.พ. 60

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11

http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair

คณะวิทยาศาสตร์
1 ก.พ. 60

กีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 ยอดกษัตริย์นักกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์
มกราคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
18-20 ม.ค. 60

Workshop on:

Biosafety:Principles & Practices

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
20 ม.ค. 60 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กำหนดการ
คณะวิทยาศาสตร์
18 ม.ค. 60

Startup Talk How to start a successful startup

ลงทะเบียน

อาคารศูนย์การเรียนรู้ (ศาลายา)

 

ข่าวรับสมัครงาน
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
>>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์] (14 ก.พ. - 17 มี.ค. 60)
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
>>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมตาบอลิซึมของโรคมะเร็ง จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดภาควิชาชีวเคมี] (1-28 ก.พ. 60)
>>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (1-28 ก.พ. 60)
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา จำนวน 1 อัตรา
>>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี] (9-23 ก.พ. 60)
>>ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์] (21 ม.ค.- 20 ก.พ. 60)
>>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (17 ม.ค.- 17 ก.พ. 60)
>>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (1-15 ก.พ. 60)
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
>>รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (1-16 ก.พ. 60)
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา]
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งวิศวกร งานศาลายา จำนวน 1 อัตรา
>>ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์] (14 -31 ม.ค. 60)
>> รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา] (9 - 20 ม.ค. 60)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกร งานศาลายา]
>> ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] (31 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60)
>> รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์] (14 ธ.ค. 59 - 13 ม.ค. 60)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งพนักงานบริการ]
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์]
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา]

ข่าวและเหตุการณ์ย้อนหลัง
+ ประจำปี 2559
+ ประจำปี 2558
+ ประจำปี 2557
+ ประจำปี 2556
+ ประจำปี 2555
+ ประจำปี 2554
+ ประจำปี 2553
+ ประจำปี 2552
+ ประจำปี 2551
+ ประจำปี 2550
+ ประจำปี 2549

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550