ข่าวย้อนหลัง

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 0 2201 5071

 

ธันวาคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
6-8 ธ.ค. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 29

จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
4 ธ.ค. 2560

พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
พฤศจิกายน 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
30 พ.ย. 2560

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

www.sc.mahidol.ac.th/scmd

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
15 พ.ย. 2560

ร่วมฟัง ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รับมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

http://science.mahidol.ac.th/59thMUSC/

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
7 พ.ย. 2560

Biology, more than just a science – the power and importance of Science Communication

โดย Dr.Ian J. Turner University of Derby เวลา 9.00-10.30

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ตุลาคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
2-31 ต.ค. 2560

Call for applications to enroll

in the International B.Sc. Programme in Actuarial Science and International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics of the Academic Year 2018

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
4-20 ต.ค. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 สำหรับหลักสูตรภาษาไทย 6 หลักสูตร สมัครเรียนได้ที่ https://admission.mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
กันยายน 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
28-29 ก.ย. 2560

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2560

จากคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
28 ก.ย. 2560

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เวลา 9.30 - 14.30 น.

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
28 ก.ย. 2560

ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

 
27 ก.ย. 2560

งานวิทยากษีณานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 9.00 - 15.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
5 ก.ย. 2560

Writing a Great Paper and Getting it Published in a Research Journal

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
สิงหาคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
28 ส.ค. 2560

เสวนาพิเศษ Science Café

คุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล
ตอน "ทำไมถึงศึกษารังสีคอสมิกในประเทศไทย"

รายละเอียด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
17-27 ส.ค. 2560

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เวลา 9.00 - 19.00 น. ฮอลล์ 2-8 ี

รายละเอียด

อิมแพ็ค เมืองทองธาน
23 ส.ค. 2560

Agilent on Campus

เวลา 10.30 - 16.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข 

รายละเอียด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
15 ส.ค. 2560

งานประชุมวิชาการประจำปี : 3rd COCAB Conference 2017

รายละเอียด

ห้องประชุมกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล
11 ส.ค. 2560

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รายละเอียด

 
28 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2560

เลื่อนเปิดสอนรายวิชา SCID500 Cell & Molecular Biology ประจำปีการศึกษา 1/2560

จากวันที่ 27 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2560 เป็นวันที่ 28 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2560

รายละเอียด

 
กรกฎาคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
31 ก.ค. 2560

Bachelor of Science Program in Bioinnovation

www.sc.mahidol.ac.th/sim

คณะวิทยาศาสตร์
17-27 ก.ค. 2560

International Training Course Biology and Pathology of the Penaeid Shrimp 2016

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
24-25 ก.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สัตว์เพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร์"

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
19-21 ก.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 6 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

www.sc.mahidol.ac.th/scpa

คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.ค. 2560

Joint Symposium on Biomedical Sciences and Beyond

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
20 ก.ค. 2560

MUSC Research Forum : Physical characterization and computational techniques for biological applications ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2201 5040 (งานวิจัย)

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
19 ก.ค. 2560

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ 98 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
19 ก.ค. 2560

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ 98 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
6-14 ก.ค. 2560

49th INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD

http://icho2017.sc.mahidol.ac.th

 
5 ก.ค. 2560

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา

รายละเอียด

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
1 ก.ค. 2560

Reunion ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาสรีรวิทยา

www.facebook.com/muscps

คณะวิทยาศาสตร์
มิถุนายน 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
20, 21 มิ.ย., 5 ก.ค. 2560

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (Big Cleaning Day Project 2017)

biology.sc.mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
28-30 มิ.ย. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18

http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sci/

คณะวิทยาศาสตร์
28 มิ.ย. 60

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
14, 28 มิ.ย. 60

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ....

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
21-22 มิ.ย. 60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมตัวอย่างด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต

www.sc.mahidol.ac.th/scpa/

คณะวิทยาศาสตร์
21 มิ.ย. 60

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
17 มิ.ย. 60

ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (กรณีพิเศษ)

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
5-6 มิ.ย. 60

EdPex ประจำปี 2560

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
3 มิ.ย. 60

Tech Plan Demo Day in Thailand 2017

เวลา 13.00-18.00 น.

รายละเอียด
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
พฤษภาคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
4, 31 พ.ค. 60

คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
26 พ.ค. 60

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18: SciEx2017

science.mahidol.ac.th/sciex2017

คณะวิทยาศาสตร์
18 พ.ค. 60

เสวนาพิเศษ "Warning! Ransomware Wannacry"

วิทยากรโดย ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13:30-15:00 น.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
17 พ.ค. 60

Science Café ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
5 พ.ค. 60

บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0

โดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมาตรี
เวลา 8.30-12.00 น.

รายละเอียด

อาคารมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล
20 มี.ค. - 4 พ.ค. 60 International B.Sc. Programme in Actuarial Science and International B.Sc. Programme in Industrial Mathematics of the Academic Year 2017

รายละเอียด

 
เมษายน 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
26-28 เม.ย. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 28

www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt

คณะวิทยาศาสตร์
19 เม.ย. 60 Science Café หัวข้อ The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand;
Chemistry talk series ตอน Back to the IChO

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
มีนาคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
27 มี.ค. 60 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เวลา 10.00-14.00 น.

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
24-25 มี.ค. 60 STEM Open House & Mini Job Fair

เวลา 09.00-16.00 น.

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา (ตึก SC3)
9 มี.ค. 60

Business Talk Series by BDU

เรื่อง Tech Planter in Thailand 2017
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา

คณะวิทยาศาสตร์
2-3 มี.ค. 60

Mahidol – Liverpool Symposium

www.op.mahidol.ac.th/orir/symposium.html

คณะวิทยาศาสตร์
1 มี.ค. 60

Meet the Dean 2017 : ชาวคณะวิทยาศาสตร์พร้อมใจร่วมงานคณบดีพบประชาคม 2560

เวลา 13:30-15:00 น.

คณะวิทยาศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
15 ก.พ. 60 วันรักนกเงือก ตอน เติมใจให้กัน
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 60 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ จ.อยุธยา
7-10 ก.พ. 60

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11

http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair

คณะวิทยาศาสตร์
1 ก.พ. 60

กีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8 ยอดกษัตริย์นักกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์
มกราคม 2560
วันที่ เรื่อง สถานที่
18-20 ม.ค. 60

Workshop on:

Biosafety:Principles & Practices

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
20 ม.ค. 60 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กำหนดการ
คณะวิทยาศาสตร์
18 ม.ค. 60

Startup Talk How to start a successful startup

ลงทะเบียน

อาคารศูนย์การเรียนรู้ (ศาลายา)

 

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 60)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 60)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] (21 ก.ย. - 31 ต.ค. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีวเคมี [ตำแหน่งพนักงานบริการ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์[ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] (18 ส.ค. - 20 ก.ย. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีวเคมี [ตำแหน่งพนักงานบริการ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (18-31 ส.ค. 60)
ขยายเวลาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] (18-31 ส.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ] (14-31 ส.ค. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ] (3-18 ส.ค. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (3-18 ส.ค. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] (1-18 ส.ค. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (18 ก.ค.-11 ส.ค. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการเงินละบัญชี นักวิชาการพัสดุ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ] (20 ก.ค.-11 ส.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ] เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ] (3-18 ก.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งบรรณารักษ์]เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งบรรณารักษ์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ] (3-14 ก.ค. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี] (8 มิ.ย.-14 ก.ค. 60)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย (เคมีวิเคราะห์)] (29 พ.ค.- 30 มิ.ย. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] (26 พ.ค.- 30 มิ.ย. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งบรรณารักษ์] (7- 30 มิ.ย. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์] (15 พ.ค.- 16 มิ.ย. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งบรรณารักษ์] (19 เม.ย.- 8 พ.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์] (14 ก.พ. - 17 มี.ค. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเมตาบอลิซึมของโรคมะเร็ง จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดภาควิชาชีวเคมี] (1-28 ก.พ. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (1-28 ก.พ. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานศาลายา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี] (9-23 ก.พ. 60)
ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์] (21 ม.ค.- 20 ก.พ. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (17 ม.ค.- 17 ก.พ. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (1-15 ก.พ. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (1-16 ก.พ. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งวิศวกร งานศาลายา จำนวน 1 อัตรา
ขยายรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์] (14 -31 ม.ค. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา] (9 - 20 ม.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกร งานศาลายา]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] (31 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์] (14 ธ.ค. 59 - 13 ม.ค. 60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งพนักงานบริการ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา]

ข่าวและเหตุการณ์ย้อนหลัง
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
ประจำปี 2556
ประจำปี 2555
ประจำปี 2554
ประจำปี 2553
ประจำปี 2552
ประจำปี 2551
ประจำปี 2550
ประจำปี 2549

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550