ข่าวย้อนหลัง

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร โทร. 0 2201 5071

ธันวาคม 2561
26 ธ.ค. 61

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

คณะวิทยาศาสตร์
3-14 ธ.ค. 61

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (portfolio)

คณะวิทยาศาสตร์
1 ธ.ค. 61

งานคืนสู่เหย้า : ย้อนเวลาสู่วันวาน (Time Machine SC)

กิจกรรมภายในงาน, http://science.mahidol.ac.th/alumni

คณะวิทยาศาสตร์
พฤศจิกายน 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
28 พ.ย. 61

ร่วมบริจาคโลหิต เวลา 10.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
25 พ.ย. 61

งานเดิน-วิ่ง ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://science.mahidol.ac.th/running

คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)
22-23 พ.ย. 61

The 30th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2018)

https://tsb2018.com/

คณะวิทยาศาสตร์
21 พ.ย. 61

อบรมหลักสูตร "ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
14, 21 พ.ย. 61

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
10-11 พ.ย. 61

โครงการอบรมวิชาการ Functional Anatomy, Movement, and Posture Analysis

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
9 พ.ย. 61

Special Topics in Microbiology and Immunology

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
6 พ.ย. 61

Special Topics in Microbiology and Immunology

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค.-2 พ.ย. 61

International B.SC. Program in Actuarial Science

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค.-2 พ.ย. 61

International B.SC. Program in Industrial Mathematics

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
ตุลาคม 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
24 ต.ค. 61

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี

http://science.mahidol.ac.th/60thmusc/

คณะวิทยาศาสตร์
24 ต.ค. 61

เสวนาพิเศษเรื่อง"ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต" ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
17-19 ต.ค. 61

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ครั้งที่ 30

http://plantscience.sc.mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
12 ต.ค. 61

พิธีถวายราชสดุดี และพิธีทำบุญตักบาตร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
10 ต.ค. 61

Science Cafe' ตอน เจาะลึกรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี 2018 : สู้มะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน

รายละเอียด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
5 ต.ค. 61

อบรมหลักสูตร "Thermal Analysis for Rubber Applications"

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
4 ต.ค. 61

การติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงาน PA-Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
กันยายน 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
26 ก.ย. 61

อบรมหลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์"

http://www.mahidolrubber.org/training.html

 
26 ก.ย. 61

งานวิทยากษีณานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
10-21 ก.ย. 61

International Training Course หัวข้อ: Biology and Pathology of The Penaeid Shrimp 2018

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
14 ก.ย. 61

Nobel Laureate Lecture
Robert H. Grubbs : Nobel Prize in Chemistry (2005)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
12 ก.ย. 61

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 (รับจำนวนจำกัด เพียง 38 ท่าน)
ติดต่อสอบถาม งานการศึกษา โทร.02-2015052
เวลา 09:00-12:00 น.

คณะวิทยาศาสตร์
11 ก.ย. 61

Wiley's Author Workshop: Publishing with Success
วิทยากรโดย Dr.Bo Weng บรรณาธิการวารสาร Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Macromolecular Journals and Journals of Applied Polymer Science จากสำนักพิมพ์ Wiley

คณะวิทยาศาสตร์
10-11 ก.ย. 61

AUN-QA ประจำปี 2561
จากคณะกรรมการของม.มหิดล

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
สิงหาคม 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
29 ส.ค. 61

ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
28 ส.ค. 61

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Technology for Student's Assessment ด้วยโปรแกรม SMART EXAM

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 61

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
7 ส.ค. 61

อบรม Matlab Fundamentals
เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) อาคารฟิสิกส์

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
1 ส.ค. 61

MUSC Research Forum : Scientific Research to Commercialization

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
กรกฎาคม 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
26 ก.ค. 61

ร่วมถวายเทียนพรรษา

รายละเอียด

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
26 ก.ค. 61

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
25 ก.ค. 61

Science Cafe' ตอน "มองรอบด้านกับ Trans Fat"

รายละเอียด
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.ค. 61

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปี 2561

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
19-20 ก.ค. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเชิงวิจัยด้านการต้านความชราและฟื้นฟู ครั้งที่ 1

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
19 ก.ค. 61

โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
16 ก.ค. 61

Science Café ตอน "รำลึกแบบเรียนฉบับ 99 ปี อาจารย์สตางค์"

รายละเอียด
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
16 ก.ค. 61

พิธีทำบุญ 99 ปี ชาตกาล ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
11 ก.ค. 61

Science Café ตอน "ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน"

รายละเอียด
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
มิถุนายน 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
27 มิ.ย. 61

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

 
21-22 มิ.ย. 61

ExPEd ประจำปี 2561

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
14,19,21,26 มิ.ย. 61

โครงการอบรมวิชาการ Functional Anatomy, Movement, and Posture Analysis

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
พ.ค. - มิ.ย. 61

โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์
15-16 มิ.ย. 61

สวดพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (กรณีพิเศษ)

รายละเอียด

 
6 มิ.ย. 61

โครงการคลีนิคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA & OBE

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
1 มิ.ย. 61

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 : SciEx2018

http://science.mahidol.ac.th/sciex2018

คณะวิทยาศาสตร์

 

พฤษภาคม 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 7

www.sc.mahidol.ac.th/scpa

 
15-27 พ.ค. 61

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์"

http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork/

 
21-23 พ.ค. 61

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19

http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sci/

คณะวิทยาศาสตร์
2-7 พ.ค. 61

Workshop on

Biosafety : Risk assessment & SOP development

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์

 

เมษายน 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
27 เม.ย. 61

บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของนักเภสัชวิทยา โดย ศาสตราจารย์คลีนิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
26-28 เม.ย. 61

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)"

http://pharmacology40.sc.mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
26 เม.ย. 61

WEB OF SCIENCE Training and Workshop How to use Web of Science (WOS) & Journal Citation Report (JCR) ?

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
11 เม.ย. 61

สงกานต์บานฉ่ำ

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
28 มี.ค. - 4 เม.ย. 61

MUSC TCAS'61 รอบที่ 2 โควตา
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายละเอียด

 
มีนาคม 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
26-28 มี.ค. 61

The Third International Symposium on Plant Cryopreservation (CryoSymp 2018)
http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/cryosymp2018

Asia Hotel Bangkok
22 มี.ค. 61

The@Venture Day
รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
21 มี.ค. 61

Science Cafe' ตอน A Brief History of the Greatness: Stephen Hawking เพื่อร่วมรำลึกถึง Stephen Hawking นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนี้
รายละเอียด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
20-23 ก.พ. 61

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair/

คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.พ. 61

Meet The Dean คณบดีพบประชาคม ก้าวสู่ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
รายละเอียด รายชื่อผู้เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 61

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคมการทำงาน ครั้งที่ 2
เรื่อง เสียภาษีอย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ

เวลา 13.30 น. ณ ห้องบรรยาย L02 ตึกกลม
รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
13 ก.พ. 61

วันรักนกเงือก : รวมใจให้นกเงือก

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
12 ก.พ. 61

Nobel laureate Lecture "My Journey to Stockholm" Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016)
รายละเอียด
รายชื่อผู้เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์
12 ก.พ. 61

Special Session for Students Dialogue with Nobel Laureate "จับเข่าคุย" Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016)
รายชื่อผู้เข้าร่วม

คณะวิทยาศาสตร์
9 ก.พ. 61

พญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9

งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท
รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์
มกราคม 2561
วันที่ เรื่อง สถานที่
31 ม.ค. 61

Science cafe'

รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมงาน

คณะวิทยาศาสตร์
26 ม.ค. 61

CU-MU Joint Symposium 2018

รายชื่อผู้ร่วมงาน

คณะวิทยาศาสตร์
1 พ.ย. 2560 - 15 ม.ค. 2561

Admission Form for Faculty of Science Graduate Program (International Program)

http://science.mahidol.ac.th/admission2018/

คณะวิทยาศาสตร์
9 ม.ค. 61

Special Seminar "Invitation to forest canopy ecology : Global scale collaboration opportunities"
โดย Dr. Akihiro Nakamura

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์

 

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี] (วันนี้ถึง 28 ธ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] (วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] (วันนี้ถึง 7 ธ.ค. 61)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] (วันนี้ถึง 30 พ.ย. 61)
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ ] (วันนี้ถึง 30 พ.ย. 61)
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] (วันนี้ถึง 30 พ.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ ]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (วันนี้ถึง 16 พ.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาฟิสิกส์]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี] (วันนี้ถึง 31 ต.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] (วันนี้ถึง 17 ต.ค. 61)
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาฟิสิกส์](วันนี้ถึง 4 ต.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดงานบริหารและธุรการ]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สังกัดงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์] (วันนี้ถึง 21 ก.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์]
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] (วันนี้ถึง 30 ก.ย. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ] (วันนี้ถึง 14 ก.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล] (วันนี้ถึง 13 ก.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งพนักงานบริการ] (วันนี้ถึง 14 ก.ย. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ] (วันนี้ถึง 17 ก.ย. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (วันนี้ถึง 31 ส.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 24 ส.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (วันนี้ถึง 31 ส.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] (วันนี้ถึง 31 ส.ค. 61)
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา[ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 17 ส.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (วันนี้ถึง 19 ก.ค. 61)
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกร]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งวิศวกร]
รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล ประจำปี 2561 จำนวน 1 ร้าน[ใบสมัครร้านค้า] (วันนี้ถึง 10 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งวิศวกร] (วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 27 มิ.ย. 61)
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ]
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งช่างเทคนิค]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งช่างเทคนิค]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์] (วันนี้ถึง 15 มิ.ย. 61)
ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งช่างเทคนิค] (วันนี้ถึง 17 พ.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ] (วันนี้ถึง 17 พ.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (วันนี้ถึง 17 พ.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ [ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (วันนี้ถึง 20 เม.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี [ตำแหน่งอาจารย์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ [ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (วันนี้ถึง 15 มี.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา [ตำแหน่งอาจารย์]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] (วันนี้ถึง 15 มี.ค. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี [ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 7 มี.ค. 61)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา [ตำแหน่งอาจารย์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์ ] (วันนี้ถึง 26 ก.พ. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 28 ก.พ. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] (วันนี้ถึง 16 ก.พ. 61) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 12 ก.พ. 61)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิเทศวัมพันธ์] (วันนี้ถึง 31 ม.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ] (วันนี้ถึง 29 ม.ค. 61)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพยาธิชีววิทยา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา]
รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล ประจำปี 2561 จำนวน 31 ร้าน [ใบสมัครร้านค้า] (วันนี้ถึง 30 พ.ย. 60)

ข่าวและเหตุการณ์ย้อนหลัง
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
ประจำปี 2557
ประจำปี 2556
ประจำปี 2555
ประจำปี 2554
ประจำปี 2553
ประจำปี 2552
ประจำปี 2551
ประจำปี 2550
ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2548 (Intranet Only)