ข่าวประชาสัมพันธ์

...

5-30 ก.ค. 2561

Faculty of Science on My Mind

ร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้น/ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ภาพแห่งความประทับใจ และความทรงจำที่ดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

รายละเอียดการประกวดคลิปวีดีโอสั้น

ใบสมัครการประกวดคลิปวีดีโอสั้น

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย

ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย

...

19 ก.ค. 2561

โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) อาคารฟิสิกส์

รายละเอียด

...

19-20 ก.ค. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเชิงวิจัยด้านการต้านความชราและฟื้นฟู ครั้งที่ 1

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม รายละเอียด

...

21 ก.ค. 2561

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปี 2561

เวลา 08.00 น. - 13.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

...

26 ก.ค. 2561

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

เวลา 7.50-8.20 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

...

26 ก.ค. 2561

ร่วมถวายเทียนพรรษา

เวลา 12.15-14.45 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

รายละเอียด

...

7 ส.ค. 2561

อบรม Matlab Fundamentals

เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) อาคารฟิสิกส์

รายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์

...

10-21 ก.ย. 2561

International Training Course

หัวข้อ: Biology and Pathology of The Penaeid Shrimp 2018

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รายละเอียด

...

22-23 พ.ย. 2561

The 30th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2018)

รายละเอียด

https://tsb2018.com

...

7-8 ก.พ. 2562

Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019)

http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/paccon2019

Congratulations to award-winners

...

ผศ. ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ

ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัยหญิง Australia-APEC Women in Research Fellowship 2018 จากกระทรวงศึกษาและอบรม รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด


เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด


12 มีนาคม 2561

Associate Social Media Officer ประจำ IAEA เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา และฝึกอบรมเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB)

รายละเอียด


5 มีนาคม 2561

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Osaka university

รายละเอียด

ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย ต่างประเทศ

รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (4 มิ.ย. - 7 ส.ค. 2561) รายละเอียด

ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ (Scholarships for International Ph.D.Students)
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/Scholarship/

โครงการ Kumamoto University Short Term Exchange Program Fall 2017 (ต.ค. 2560 - ก.พ. 2561 สมัครภายในวันที่ 10 เม.ย. 2560)
รายละเอียด

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship (ปิดรับสมัคร 1 มี.ค. หรือ 1 เม.ย. 2560 ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.nesothailand.org/scholarship/ots

ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประเทศอินเดีย (ปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gotobangalore.com

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
  • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา[ ตำแหน่งอาจารย์] (วันนี้ถึง 17 ส.ค. 61) new
  • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] (วันนี้ถึง 19 ก.ค. 61) new
  • ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกร] new
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งวิศวกร]
  • รับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล ประจำปี 2561 จำนวน 1 ร้าน[ใบสมัครร้านค้า] (วันนี้ถึง 10 ก.ค. 61)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งอาจารย์]
  • ประกาศผลการคัดเลือกรายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ [ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์]

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029