logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

เมษายน 2562

วันที่ กิจกรรม
4 เม.ย. 62 คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
3 เม.ย. 62 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้สัมภาษณ์ในรายการปัญญาของแผ่นดิน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
3 เม.ย. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาเอก และเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

มีนาคม 2562

วันที่ กิจกรรม
27 มี.ค. 62 โครงการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับเทคโนโลยี ควอนตัม ติด 1 ใน 5 โครงการที่ได้รับทุนจาก U.REKA Batch
ณ SCB Academy
ภาพข่าว
27 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2562
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
26 มี.ค. 62 มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
26 มี.ค. 62 University of Shizuoka เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
26 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีวิทยาลัยนานาชาติฉลองครบรอบ 33 ปี
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
19 มี.ค. 62 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนวัดราชบพิธ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
18 มี.ค. 62 ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
16 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิวิทยวิวัฒน์ จัดการบรรยายพิเศษ “หน้าสวยด้วยตัวเรา” ให้กับประชาชนทั่วไป
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด Innogineer Studio (Engineering Makerspace) พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งใหม่เพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11 มี.ค. 62 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว
8 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดลเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
8 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
8 มี.ค. 62 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี
ภาพข่าว
4 มี.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับศูนย์ความเป็นเลิศ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 62 MU Blue Night 6th คืนสู่เหย้า เรามหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 มี.ค. 62 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ กิจกรรม
26 ก.พ. 62 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ก.พ. 62 งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ก.พ. 62 งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.พ. 62 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.พ. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
13 ก.พ. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก: Hornbill…คู่รักแท้ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 62 TEM 1 DAY CAMP โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
6 ก.พ. 62 คณะวิทยาศาสตร์จัดปาฐกถาพิเศษ Nobel Laureate Lecture ในหัวข้อ The Joy of Learning & Discovery an adventure in unknown world of the very small
ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 62 งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10
ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.พ. 62 คณะวิทย์ มหิดล ผนึกกำลังกับ NIA และ ไทยยูเนี่ยน ปั้น Foodtech startup ระดับโลกแห่งแรกของไทย พร้อมเสิร์ฟสู่ตลาดสากล
ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซอยโยธี กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
2 ก.พ. 62 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

มกราคม 2562

วันที่ กิจกรรม
23 ม.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน ตื่นรู้ PM 2.5 มหันตภัยร้ายจริงหรือ?
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21-25 ม.ค. 62 The 5th ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion and SOKENDAI Winter School
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
19 ม.ค. 62 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
17 ม.ค. 62 งานแถลงข่าว PACCON 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Together for the Benefit of Mankind" ซึ่งมุ่งเน้นถึงความสำคัญของงานวิจัยทางเคมีและเคมีประยุกต์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติในด้านต่างๆ
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ม.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 7
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ภาพข่าว
2-4 ม.ค. 62 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 หลักสูตร วัฒนธรรมองค์กร และการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547