logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

พฤศจิกายน 2563

วันที่ กิจกรรม
24 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ (Mahidol Quality Fair 2020) ภายใต้หัวข้อ“Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ภาพข่าว
23 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”
ภาพข่าว
18 พ.ย. 63 ชมรมอาจารย์เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (SuperSC)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ณ อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
ภาพข่าว
13-23 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมสังคมอุดมวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว
12 พ.ย. 63 บรรยายพิเศษเรื่อง การบูรณาการความเสี่ยง กลยุทธ์ และผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง COSO 2017
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2563
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
7 พ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย กว่า 1,341 คน ในงานมหิดลวิชาการ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2563

วันที่ กิจกรรม
28 ต.ค. 63 มหกรรมการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยคณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ต.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา
ณ ห้องประชุม K101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาอุปกรณ์กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดทดแทนการนำเข้า
ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
26 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ณ ห้องประชุม K101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉลองครบรอบ 62 ปีการก่อตั้ง พร้อมมอบรางวัล "Mahidol Science Communicator Award" รางวัลแรกและที่แรกของประเทศไทย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 63 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบปะประชาคมในกิจกรรม Mahidol Science MEET the DEAN vol.3
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 63 พิธีลงนามจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะ เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2563
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพข่าว
15 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
ณ ห้องประชุม K516 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ สื่อสารความรู้สู่สังคมต่อเนื่อง จัดเสวนาพิเศษ NOBEL PRIZE in Science Café Vol.3 ตอน “ไวรัสตับอักเสบซี”
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ต.ค. 63 บรรยายพิเศษ และ Workshop หัวข้อ Design thinking & Service design กับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มเฟื่องฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ สื่อสารความรู้สู่สังคม จัดเสวนาพิเศษ NOBEL PRIZE Science Café Vol.2 ตอน “มหัศจรรย์การปรับแก้สารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต”
เวลา 11:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
8 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ สื่อสารความรู้สู่สังคม จัดเสวนาพิเศษ Nobel Prize in Science Café Vol.1 ตอน ปริศนาหลุมดำและใจกลางทางช้างเผือก
เวลา 11:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ต.ค. 63 พิธีมอบครุยวิทยฐานะ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 ต.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ณ ห้อง N300 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กันยายน 2563

วันที่ กิจกรรม
30 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ เชิดชู 13 บุคลากรผู้ทรงคุณค่า ในงานวิทยากษีณานุสรณ์ 2563
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ และ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28-29 ก.ย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพิษวิทยา (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศฉลองความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เวลา 10:30 - 16:00 น. ณ ห้อง L02 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ลานเอนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
23 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
23 ก.ย. 63 โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง “Share & Learn การพัฒนาเว็บไซต์ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ก.ย. 63 นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3” Botanical Art Thailand 2020
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
17 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 2
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
16 ก.ย. 63 อบรมการเขียนโครงการการใช้สัตว์ทดลอง
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการวิจัยระหว่าง 3 หน่วยงาน คิดค้นนวัตกรรมด้านการแพทย์
ณ ห้องประชุม 810A อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ภาพข่าว
15 ก.ย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์ ECTHPIn ยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่สากล
เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น 5 อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
11 ก.ย. 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย
ภาพข่าว

สิงหาคม 2563 

วันที่ กิจกรรม
28 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความพร้อมด้านการจัดการศึกษา ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
ณ ห้องประชุม MLC 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
26 ส.ค. 63 ทีมเมธีวิจัยอาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับฟิสิกส์อวกาศ "THAI SPACE PHYSICS 2020"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือเสริมความแข็งแกร่งด้านการศึกษาและวิจัยกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
25 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือแผนพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
ณ ห้องประชุม We Before Me and We Open ชั้น 9 โรงพยาบาลพญาไท 2
ภาพข่าว
25 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
19 ส.ค. 63 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 63 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ผนึกกำลังผู้ประกอบการต่อยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาร่วม บริษัท วาย เอฟ เอ็ม แมชชินเนอรี่ แล็บ จำกัด
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพข่าว
14 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือต่อยอดความร่วมมือ เสริมความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
13 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ภาพข่าว
11 ส.ค. 63 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUSC Research Forum : Food & Agricultural Management Trends & Opportunities
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5-6 ส.ค. 63 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่ง 2 หลักสูตรนานาชาติ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) หารือยกระดับมาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมเรียนออนไลน์ “MUSC-New Normal ปรับตัวรับการเรียนรู้วิถีใหม่”
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2563

วันที่ กิจกรรม
31 ก.ค. 63 18 นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยแสดงศักยภาพ คว้าทุนและรางวัลการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย
ณ ห้อง Sarocha-Busakorn-Nilubon ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
ภาพข่าว
29 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AAALAC
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมในอนาคต
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
23 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย”
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS
เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ก.ค. 63 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หารือการพัฒนาองค์กรสู่สถาบันการศึกษาแนวหน้าในระดับสากล
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
20 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563-2566
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUSC Quality Sharing
เวลา 10:00-11.00 น. ณ ห้องพยาธิวิทยา Pr111 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.ค. 63 101 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เล่าเรื่องด้วยอินโฟกราฟิก"
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ภาพข่าว
10 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมดูแลนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติแบบ Customer-Centric Focus มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน

ภาพข่าว
10 ก.ค. 63 เปิดประตูสู่การสร้างนวัตกรรมวัสดุใหม่ เจาะลึกเบื้องหลัง 2 นักวิจัยไทย ผู้คิดค้นเทคนิคการทำโซลาร์เซลล์แบบใหม่ของโลก

ภาพข่าว
8 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.ค. 63 ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ภาพข่าว
3 ก.ค. 63 MUSC Research Talk หัวข้อ MUSC Covid-19 research: a perspective of physicists & mathematicians
เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ค. 63 Meet the DEAN คณบดีพบประชาคมคณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2563

วันที่ กิจกรรม
30 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ กรมทรัพยากรธรณี สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกเพชร กรมทรัพยากรธรณี
ภาพข่าว
26 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดปีกนักวิจัยพร้อมคว้าทุน ในกิจกรรม Grant-Hunting Workshop
เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K101 และ K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมแบ่งปันความสุขสู่ชุมชน ผ่านกิจกรรม “เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท”
ณ ชุมชนซอยสวนเงิน แขวงทุ่งพญาไท
ภาพข่าว
24- 25 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาศักยภาพอาจารย์ต่อเนื่อง เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์รับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 มิ.ย. 63 Impact of COVID-19 to Our lives: What to consider for a future career
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 มิ.ย. 63 ลอรีอัล มอบทุนพิเศษเพื่องานวิจัยโควิด-19 เผยผลงาน 3 นักวิจัยสตรีไทย ผู้ได้รับทุนพิเศษจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
ณ ห้องไลลา บางกอกคลับ ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร์
ภาพข่าว
9 มิ.ย. 63 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยทำการทดลองพืชภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูง ภายใต้โครงการ HyperGES ของ United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) และ European Space Agency (ESA)

ภาพข่าว
2 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
1 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ TCELS เผยพบสารต้าน COVID-19 ในกระชายขาว เล็งต่อยอดผลิตยารักษา
เวลา 10:00 – 11:30 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2563

วันที่ กิจกรรม
28 พ.ค. 63 เผยการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากน้ำลายด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี ใช้สตาร์ทอัพโมเดลสร้างนวัตกรรม เล็งกระจายชุดตรวจสู่ รพ.ชุมชน

ภาพข่าว
27 พ.ค. 63 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
18 พ.ค. 63 นักเคมีเผย 4 วิธีการแยกประเภทแอลกอฮอล์อย่างง่ายยังมีจุดอ่อน แนะจะบริจาคให้โรงพยาบาลควรส่งตรวจการปนเปื้อน พร้อมอ่านเอกสารรับรองและ SDS ก่อนใช้งาน

ภาพข่าว
5 พ.ค. 63 3 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เผยเบื้องหลังเรื่องราวการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ฝีมือคนไทย ด้วยเทคโนโลยี CRISPR Diagnostic แบบเจาะลึก

ภาพข่าว

เมษายน 2563

วันที่ กิจกรรม
24 เม.ย. 63 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดค้นนวัตกรรมชุดตรวจ COVID-19 แบบใหม่ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี ให้ผลแม่นยำใกล้เคียง RT-PCR พร้อมใช้งานจริงกว่า 20,000 ชุด

ภาพข่าว
13 เม.ย. 63 ม.มหิดล ผลิตผงโปรตีนจากแมลง ผสานความร่วมมือต่างสถาบัน พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ภาพข่าว

 

มีนาคม 2563

วันที่ กิจกรรม
31 มี.ค. 63 นักศึกษา ป.เอก สาขาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยเรื่องราวการค้นพบดอกดินอรุณรุ่ง และเปราะผาสุก 2 พืชชนิดใหม่ของโลก

ภาพข่าว
31 มี.ค. 63 งานวิจัยเผยไม่เลื่อนเทศกาลสงกรานต์อาจส่งผลให้คนติด COVID-19 เพิ่มขึ้นกว่า 1.3 ถึง 100 เท่า

ภาพข่าว
19 มี.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์คว้า 3 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
13 มี.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดการเรียนการสอน Online ลดความเสี่ยง COVID-19
ณ ห้อง L-02 และ L-04 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
5 มี.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม ผ่านกิจกรรมสอนผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ DIY ต้าน COVID-19
ณ ห้อง N500 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 มี.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เวลา 12:00 - 16:00 น. ณ ห้อง L-03 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 มี.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 มี.ค. 63 คณบดีเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานภาควิชาพฤกษศาสตร์ เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ
ณ ห้องประชุม N209 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เย็บหน้ากากผ้าใช้เอง”
เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมใจกันร่วมงานครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ กิจกรรม
27 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุมเข้ม! การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลัง 3 ส่วนงาน ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาคมต้าน COVID-19
ณ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ก.พ. 63 รำลึกถึง ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล... 40 ปี แห่งการจากไป
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ก.พ. 63 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation Contest 2019/2020”
ณ ลาน Helix garden ชั้น 5 the Emquartier
ภาพข่าว
20 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจําปี 2562
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพข่าว
19 ก.พ. 63 คณบดีเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานภาควิชาฟิสิกส์ เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยผ่านกิจกรรม “Young Investigator Research Forum: First Meet”
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ก.พ. 63 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์จัดเวทีเสวนาพิเศษ "How to ทำงานวิจัยให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ สามารถจดสิทธิบัตรได้ (A pathway from research to innovation and patent)" แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยและต่อยอดให้ประสบความสำเร็จ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดลเกมส์" รัก ณ มหิดล เกมส์ (LOVE @Mahidol Games 2020)
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14 ก.พ. 63 คณบดีพบปะประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ในงาน Valentine's day meeting
เวลา 11:30 – 12:30 น. ณ ห้อง SC1-152 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือกับ Faculty of Science, University of Western Australia พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย
เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและติดตามผู้รับทุนรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Yves Laszlo ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิจัยจากสถาบัน Ecole Polytechnique จากประเทศฝรั่งเศส
เวลา 11.00 น. ณ ห้อง P101 อาคารฟิสิกส์
ภาพข่าว
7 ก.พ. 63 งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11 Olympic พญาไท
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ในโอกาสได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
5 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา Science Café ตอน ภาพหลุมดำภาพแรกของมนุษยชาติ
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 63 6 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 7 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพข่าว
1-2 ก.พ. 63 คณบดีร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2563
ณ โรงแรม อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ภาพข่าว
1 ก.พ. 63 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แสดงความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงความเสียสละแก่อาจารย์ใหญ่ ในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2562
เวลา 09:30 – 13:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 ก.พ. 63 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล - พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 (วันที่ 4)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2563

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 63 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล - พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 (วันที่ 3)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมยินดีในวาระครบรอบ 129 ปี วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาคม เรื่อง “Cyberbullying ภัยร้ายยุคดิจิทัล” ในงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 (วันที่ 2)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมหนังสือ มหิดล - พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14”
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบปะสภามหาวิทยาลัยมหิดล บูรณาการนโยบายสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมก้าวสู่หนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยระดับโลก
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café “จับตามอง!! โรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา” ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาคม
เวลา 10:00 น. – 11:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-26 ม.ค. 63 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงศักยภาพรอบด้าน จัดค่ายแนะแนววิทยาศาสตร์ Mahidol Alternative Science Camp ครั้งที่ 31
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ภาพข่าว
24 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยวิสัยทัศน์ใหม่นำองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการใน PA-Visit ประจำปี 2563
เวลา 13:00–14:30 น. ณ ห้องประชุม k101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ม.ค. 63 ภาควิชาชีวเคมี จัด Alumni Seminar “From Bioscience Research to Intellectual Property”
เวลา 10:00–11:00 น. ณ ณ ห้องประชุม 301 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ม.ค. 63 หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Special lecture “Cystic Fibrosis : Restoring function to faulty channels with small molecules”
เวลา 10:00–11:00 น. ณ ห้องประชุม PR 401 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพข่าว
11 ม.ค. 63 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
เวลา 09:00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาพข่าว
9 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "Super Kids นักวิทย์เปลี่ยนโลก"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”
เวลา 09.00น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพข่าว
9 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว ฝันให้ไกล: งานวิจัยสู่ แอนตาร์กติกา
(Aim Far: Research in Antarctica led by Mahidol University)

เวลา 10:30 น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
6 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานถนนสายวิทย์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภาพข่าว
6 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวสวัสดีปีใหม่
ณ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าว
3 ม.ค. 63 คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรมสุโกศล
ภาพข่าว

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547