logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ กิจกรรม
14 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดลเกมส์" รัก ณ มหิดล เกมส์ (LOVE @Mahidol Games 2020)
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14 ก.พ. 63 คณบดีพบปะประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ในงาน Valentine's day meeting
เวลา 11:30 – 12:30 น. ณ ห้อง SC1-152 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
14 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือกับ Faculty of Science, University of Western Australia พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย
เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และ Hornbill International จัดกิจกรรมวันรักนกเงือก ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและติดตามผู้รับทุนรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Yves Laszlo ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิจัยจากสถาบัน Ecole Polytechnique จากประเทศฝรั่งเศส
เวลา 11.00 น. ณ ห้อง P101 อาคารฟิสิกส์
ภาพข่าว
7 ก.พ. 63 งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11 Olympic พญาไท
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ในโอกาสได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส 
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
5 ก.พ. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา Science Café ตอน ภาพหลุมดำภาพแรกของมนุษยชาติ
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 63 6 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 7 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ภาพข่าว
1-2 ก.พ. 63 คณบดีร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2563
ณ โรงแรม อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ภาพข่าว
1 ก.พ. 63 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แสดงความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงความเสียสละแก่อาจารย์ใหญ่ ในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2562
เวลา 09:30 – 13:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 ก.พ. 63 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล - พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 (วันที่ 4)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2563

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 63 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล - พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 (วันที่ 3)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมยินดีในวาระครบรอบ 129 ปี วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาคม เรื่อง “Cyberbullying ภัยร้ายยุคดิจิทัล” ในงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 (วันที่ 2)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมหนังสือ มหิดล - พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14”
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบปะสภามหาวิทยาลัยมหิดล บูรณาการนโยบายสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมก้าวสู่หนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยระดับโลก
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café “จับตามอง!! โรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา” ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาคม
เวลา 10:00 น. – 11:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-26 ม.ค. 63 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงศักยภาพรอบด้าน จัดค่ายแนะแนววิทยาศาสตร์ Mahidol Alternative Science Camp ครั้งที่ 31
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ภาพข่าว
24 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยวิสัยทัศน์ใหม่นำองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการใน PA-Visit ประจำปี 2563
เวลา 13:00–14:30 น. ณ ห้องประชุม k101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ม.ค. 63 ภาควิชาชีวเคมี จัด Alumni Seminar “From Bioscience Research to Intellectual Property”
เวลา 10:00–11:00 น. ณ ณ ห้องประชุม 301 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ม.ค. 63 หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Special lecture “Cystic Fibrosis : Restoring function to faulty channels with small molecules”
เวลา 10:00–11:00 น. ณ ห้องประชุม PR 401 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพข่าว
11 ม.ค. 63 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
เวลา 09:00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาพข่าว
9 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "Super Kids นักวิทย์เปลี่ยนโลก"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”
เวลา 09.00น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพข่าว
9 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว ฝันให้ไกล: งานวิจัยสู่ แอนตาร์กติกา
(Aim Far: Research in Antarctica led by Mahidol University)

เวลา 10:30 น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
6 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานถนนสายวิทย์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ภาพข่าว
6 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวสวัสดีปีใหม่
ณ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าว
3 ม.ค. 63 คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรมสุโกศล
ภาพข่าว

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547