ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มกราคม 2561

วันที่ กิจกรรม
17 ม.ค. 61 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนศึกษานารี "สนุกแบบวิทย์ พัฒนาความคิดสะเต็มสู่สากล"
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11-12 ม.ค. 61 STEM 2 DAY CAMP: โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
10 ม.ค. 61 4 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลจาก สกว.
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
ภาพข่าว
9 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพิเศษ "Invitation to forest canopy ecology: Global scale collaboration opportunities"
เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง N506 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาพข่าว
3 ม.ค. 61 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
ปี 2544

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)