ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ กิจกรรม
16 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.พ. 60 งาน “วันรักนกเงือก” ตอน รวมใจให้นกเงือก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 60 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 19:00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ภาพข่าว
7-10 ก.พ. 60 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
6 ก.พ. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือก ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559
เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101B ชั้น1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี)
ภาพข่าว
3, 8 ก.พ. 60 นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบมะเร็งตับและงานวิจัยหมอนอัจฉริยะ หนึ่งในแนวธุรกิจ Start Up คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี (MRT ลุมพินี)
ภาพข่าว
3 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.พ. 60 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องปฏิบัติการเลเซอร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ตึก P คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2-6 ก.พ. 60 งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (Thailand Inventors' Day 2017) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)
ณ Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
1 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8
เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ สนามข้างอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2560

วันที่ กิจกรรม
30 ม.ค. 60 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลทุน LIF ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ภาพข่าว
24-25 ม.ค. 60 นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานการประชุมเกษตรกรรมในร่ม ณ ประเทศสิงคโปร์
ณ ประเทศสิงคโปร์
ภาพข่าว
24-25 ม.ค. 60 สัมมนาประจำปีโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ครั้งที่ 12
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ม.ค. 60 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices
เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 การประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ม.ค. 60 งานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัด "งานวันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภาพข่าว
11-15 ม.ค. 60 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ในการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11 ม.ค. 60 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)