ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มิถุนายน 2561

วันที่ กิจกรรม
21-22 มิ.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561
ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18-22 มิ.ย. 61 ADVANCEMENT ABOUT INSECT BIOTECHNOLOGY at MUSC with THE THIRD FAO/IAEA RESEARCH COORDINATION MEETING ON Comparing Rearing Efficiency and Competitiveness of Sterile Male Strains Produced by Genetic, Transgenic or Symbiont-based Technologies"
ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
15-17 มิ.ย. 61 งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ และพิธีลอยอังคารผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน
ภาพข่าว
14 มิ.ย. 61 Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star Award 2018
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
6 มิ.ย. 61 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นประจำปี พ.ศ. 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 มิ.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ 15 โรงเรียนมัธยม สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 มิ.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19: SciEx2018
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2561

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จับมือร่วมนำทีมนักวิจัย ผลักดันนวัตกรรมการพัฒนายาจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พระรามหก กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
23 พ.ค. 61 อาจารย์คณะวิทย์มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ภาพข่าว
19 พ.ค. 61 ทีม Chemistory คณะวิทย์ฯ มหิดล คว้ารางวัลรายการ Pitching : LIFE SCIENCE STARTUP SHOWCASE งาน STARTUP THAILAND 2018
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
ภาพข่าว
19 พ.ค. 61 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Iceland ในกิจกรรม "Tropical biology" Study Tour Thailand 2018
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
15-27 พ.ค. 61 นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์" Botanical Art Worldwide 2018: Thailand Edition Linking People to Plants through Botanical Art
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
7-9 พ.ค. 61 Workshop on Biosafety : Risk assessment & SOP development
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5-13 พ.ค. 61 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล นำนักเรียนไทยคว้ารางวัลฟิสิกส์โอลิมปิก
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ภาพข่าว

เมษายน 2561

วันที่ กิจกรรม
28 เม.ย. 61 ขอแสดงความยินดี กับ คณบดี สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุม และได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)

ภาพข่าว
26-28 เม.ย. 61 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของนักเภสัชวิทยา" (Roles of Pharmacologists on National Strategy) ในการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
ณ อาคารบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-25 เม.ย. 61 STEM 2 DAY CAMP: กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
11 เม.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 61 พิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
เวลา 9.15 – 13.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาเอก และเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2561

วันที่ กิจกรรม
29 มี.ค. 61 สตาร์ทอัพแดนอาทิตย์อุทัย เยี่ยมชม VentureClub@MUSC ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ Start Up คณะวิทย์ฯ มหิดล
ณ อาคาร VentureClub@MUSC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
28 มี.ค. 61 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ณ ลานดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
26 มี.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
22 มี.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์เปิดตัว VentureClub@MUSC ในงาน The @Venture Day เปิดบ้านนวัตกร
ณ อาคาร VentureClub@MUSC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
21 มี.ค. 61 กิจกรรมเสวนาพิเศษ Science Café ตอน A Brief History of the Greatness: Stephen Hawking
เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
20 มี.ค. 61 พิธีทำบุญเปิดอาคาร VentureClub@MUSC
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 มี.ค. 61 Associate Social Media Officer ประจำ IAEA เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา และฝึกอบรบเทคโนโลยีชีวภาพของแมลงระดับภูมิภาค (RCIB)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
9 มี.ค. 61 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates)
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
9 มี.ค. 61 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าทุนการศึกษา BKI Scholarship จาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 61 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี
ภาพข่าว
5 มี.ค. 61 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Osaka university
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ กิจกรรม
26 ก.พ. 61 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย มอบตำราเรียนแก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
23 ก.พ. 61 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
22 ก.พ. 61 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
21 ก.พ. 61 คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) : ก้าวสู่ 60 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
21 ก.พ. 61 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
20 ก.พ. 61 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
14 ก.พ. 61 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
13 ก.พ. 61 วันรักนกเงือก ประจำปี 2561 ตอน รวมใจให้นกเงือก
เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
12 ก.พ. 61 Nobel Laureate Lecture "My Journey to Stockholm" เส้นทางสู่รางวัล Nobel
เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 61 Special Session for Students: Dialogue with Nobel Laureate "จับเข่าคุย" by Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016)
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.พ. 61 งานพญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9 (งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท)
ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 61 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน "SMILE KIDS WITH STEM"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
6 ก.พ. 61 คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาพข่าว
2-4 ก.พ. 61 งานสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 โครงการตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้นแบบพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพข่าว

มกราคม 2561

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 ม.ค. 61 เสวนาพิเศษ Science Cafe ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29-31 ม.ค. 61 STEM 3 DAY CAMP: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) "สะเต็มท่ามกลางขุนเขาและสูดโอโซนเต็มปอดของเมืองไทย"
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว
26 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ Graduate School of Horticulture, Chiba University วางแผนตั้งศูนย์ CU-MU CRTP และจัดสัมมนาร่วมทางวิชาการ CU-MU Joint Symposium 2018
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ม.ค. 61 A Joint discussion on research feasibility regarding to the intensive horticulture and collaboration between the representative from Chiba University, Japan and MUSC's key administrators.
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ม.ค. 61 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร "KIDS SMILE KIDS STEM"
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
17 ม.ค. 61 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนศึกษานารี "สนุกแบบวิทย์ พัฒนาความคิดสะเต็มสู่สากล"
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
16 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์หารือความร่วมมือกับ EASTEM พัฒนาการเรียนการสอนแบบ STEM
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11-12 ม.ค. 61 STEM 2 DAY CAMP: โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
10 ม.ค. 61 4 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลจาก สกว.
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
ภาพข่าว
9 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพิเศษ "Invitation to forest canopy ecology: Global scale collaboration opportunities"
เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง N506 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาพข่าว
3 ม.ค. 61 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547