ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มิถุนายน 2560

วันที่ กิจกรรม
22 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
21 มิ.ย. 60 Creative & Innovation thinking การคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม เพื่อการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มิ.ย. 60 พิธีลอยอังคาร ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 8.00 น. ณ ท่าน้ำสโมสรนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพข่าว
16-17 มิ.ย. 60 งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
16 มิ.ย. 60 พิธีเปิดร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ณ บริเวณใต้ถุนตึก SC-4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
16 มิ.ย. 60 โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14-16 มิ.ย. 60 การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 มิ.ย. 60 การประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ณ ห้องประชุม L04 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 มิ.ย. 60 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5-6 มิ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPex ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3-4 มิ.ย. 60 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 "วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"
ณ ห้อง Grand Hall 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 
ภาพข่าว
3 มิ.ย. 60 Tech Plan Demo Day in Thailand 2017
เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มิ.ย. 60 พิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ
ณ โรงแรม Fortune Grand Mercure กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
31 พ.ค. 60 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 พ.ค. 60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 พ.ค. 60 งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Exhibition) ครั้งที่ 18: SciEx2017
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 พ.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร รู้จัก รู้ใจ ผู้รับบริการ
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-25 พ.ค. 60 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จากสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย
ณ จังหวัดระยอง
ภาพข่าว
24 พ.ค. 60 โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2560
เวลา 09:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับการประปานครหลวง พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เวลา 14:00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 พ.ค. 60 เสวนาพิเศษ "Warning! Ransomware Wannacry"
เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 พ.ค. 60 Science Café: The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand talk series ตอน Ex-Olympiad
เวลา 14:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 พ.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม”
เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 พ.ค. 60 พิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 พ.ค. 60 บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0
เวลา 09.30 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ภาพข่าว
4 พ.ค. 60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 พ.ค. 60 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 พ.ค. 60 พิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
เวลา 09.15 - 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 พ.ค. 60 โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก Reduce & Reuse กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและร้านนายอินทร์
ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านนายอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอาวุโส ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ จากทวีปอเมริกาเหนือ
เวลา 14:30-16:30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2560

วันที่ กิจกรรม
19 เม.ย. 60 งานเสวนา Science Café เรื่อง The 49th International Olympiad in Thailand Chemistry talk series "Back to The IChO"
เวลา 14.00-16.00 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 เม.ย. 60 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ 2560
เวลา 07.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

 

มีนาคม 2560

วันที่ กิจกรรม
29 มี.ค. 60 อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ภาพข่าว
29 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาในหัวข้อ " สิทธิและการรักษาสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ "
เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องบรรยายรวม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 5
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มี.ค. 60 บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน เคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มี.ค. 60 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรประกันภัย
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
27 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24-25 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน STEM Open House & Mini Job Fair 2017
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเจรจาร่วมมือกับ Yamaguchi University
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาวิชา การเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 59
เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย และจัดเสวนาวิชาการร่วมกัน
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
18 มี.ค. 60 โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 มี.ค. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี
ภาพข่าว
17-19 มี.ค. 60 High School 3 Day Camp
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
17 มี.ค. 60 "เสื้ออัจฉริยะ" เผยแพร่ภาพข่าวทางโทรทัศน์รายการสด บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 MCOT HD
เวลา 13.00-13.35 น. ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
ภาพข่าว
13 มี.ค. 60 Math & Science Day camp 2016
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
10-12 มี.ค. 60 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน
ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ภาพข่าว
9 มี.ค. 60 Business Talk Series by BDU เรื่อง Tech Planter in Thailand 2017
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 60 พิธีมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
ณ บริษัท ดาว ประเทศไทย
ภาพข่าว
3 มี.ค. 60 รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัล Research Pitch จากการแข่งขันประชันนำเสนองานวิจัย
ณ ห้องประชุม สกว.
ภาพข่าว
2 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 มี.ค. 60 Meet the Dean 2017 : ชาวคณะวิทยาศาสตร์พร้อมใจร่วมงานคณบดีพบประชาคม 2560
เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ กิจกรรม
25 ก.พ. 60 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับ 3 การแข่งขันรายการ MIT Enterprise Forum & Global Social Venture Competition งาน IDE Thailand 2017 รอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ณ โรงแรม The Millennium Hilton Bangkok
ภาพข่าว
24 ก.พ. 60 Mr. & Ms. MU International Night 2016
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
24 ก.พ. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย
ณ ประเทศออสเตรเลีย
ภาพข่าว
16 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.พ. 60 งาน “วันรักนกเงือก” ตอน รวมใจให้นกเงือก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 60 กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 19:00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ภาพข่าว
7-10 ก.พ. 60 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ภาพข่าว
6 ก.พ. 60 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือก ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559
เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101B ชั้น1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี)
ภาพข่าว
4-5 ก.พ. 60 นักศึกษา Mat.Sci. ทีม IoT-Farm2Food: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สู่ไร่อ้อยอัจฉริยะ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม (ทีมเดียวจาก ม.มหิดล) เพื่อเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบตัดสิน "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016"
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ C asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์
ภาพข่าว
3, 8 ก.พ. 60 นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบมะเร็งตับและงานวิจัยหมอนอัจฉริยะ หนึ่งในแนวธุรกิจ Start Up คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี (MRT ลุมพินี)
ภาพข่าว
3 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ก.พ. 60 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องปฏิบัติการเลเซอร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ตึก P คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2-6 ก.พ. 60 งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 (Thailand Inventors' Day 2017) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)
ณ Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
1 ก.พ. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 8
เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ สนามข้างอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2560

วันที่ กิจกรรม
30 ม.ค. 60 นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลทุน LIF ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ภาพข่าว
24-25 ม.ค. 60 นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานการประชุมเกษตรกรรมในร่ม ณ ประเทศสิงคโปร์
ณ ประเทศสิงคโปร์
ภาพข่าว
24-25 ม.ค. 60 สัมมนาประจำปีโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ครั้งที่ 12
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ม.ค. 60 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety : Principles and Practices
เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ม.ค. 60 การประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ม.ค. 60 งานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัด "งานวันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภาพข่าว
11-15 ม.ค. 60 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ในการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11 ม.ค. 60 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ม.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)