ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

มกราคม 2562

วันที่ กิจกรรม
17 ม.ค. 62 งานแถลงข่าว PACCON 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Together for the Benefit of Mankind" ซึ่งมุ่งเน้นถึงความสำคัญของงานวิจัยทางเคมีและเคมีประยุกต์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติในด้านต่างๆ
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ม.ค. 62 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฟังธรรมนำสุข รุ่นที่ 7
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ภาพข่าว
2-4 ม.ค. 62 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 หลักสูตร วัฒนธรรมองค์กร และการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547