ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ กิจกรรม
23 ก.พ. 61 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
22 ก.พ. 61 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
21 ก.พ. 61 คณบดีพบประชาคม (Meet the Dean) : ก้าวสู่ 60 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
21 ก.พ. 61 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
20 ก.พ. 61 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
14 ก.พ. 61 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
13 ก.พ. 61 วันรักนกเงือก ประจำปี 2561 ตอน รวมใจให้นกเงือก
เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ภาพข่าว
12 ก.พ. 61 Nobel Laureate Lecture "My Journey to Stockholm" เส้นทางสู่รางวัล Nobel
เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารบรรยายรวม ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.พ. 61 Special Session for Students: Dialogue with Nobel Laureate "จับเข่าคุย" by Sir James Fraser Stoddart Nobel Prize in Chemistry (2016)
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.พ. 61 งานพญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9 (งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท)
ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 61 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน "SMILE KIDS WITH STEM"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
6 ก.พ. 61 คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาพข่าว
2-4 ก.พ. 61 งานสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 โครงการตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้นแบบพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพข่าว

มกราคม 2561

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ส.ค.ส พระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 ม.ค. 61 เสวนาพิเศษ Science Cafe ตอน จันทรุปราคาและความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29-31 ม.ค. 61 STEM 3 DAY CAMP: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) "สะเต็มท่ามกลางขุนเขาและสูดโอโซนเต็มปอดของเมืองไทย"
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว
26 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ Graduate School of Horticulture, Chiba University วางแผนตั้งศูนย์ CU-MU CRTP และจัดสัมมนาร่วมทางวิชาการ CU-MU Joint Symposium 2018
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ม.ค. 61 A Joint discussion on research feasibility regarding to the intensive horticulture and collaboration between the representative from Chiba University, Japan and MUSC's key administrators.
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ม.ค. 61 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร "KIDS SMILE KIDS STEM"
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
17 ม.ค. 61 STEM 1 DAY CAMP: โรงเรียนศึกษานารี "สนุกแบบวิทย์ พัฒนาความคิดสะเต็มสู่สากล"
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
16 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์หารือความร่วมมือกับ EASTEM พัฒนาการเรียนการสอนแบบ STEM
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
11-12 ม.ค. 61 STEM 2 DAY CAMP: โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
10 ม.ค. 61 4 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลจาก สกว.
ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 
ภาพข่าว
9 ม.ค. 61 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาพิเศษ "Invitation to forest canopy ecology: Global scale collaboration opportunities"
เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง N506 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาพข่าว
3 ม.ค. 61 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
ปี 2544

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)