ติดต่อเรา

 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  โทรศัพท์ 02-201-5000 โทรสาร 02-354-7165 โทรศัพท์ 02-441-9322 ถึง 3 โทรสาร 02-441-9322
 
  งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ งานการศึกษา
  โทร : 02-201-5074 โทร : 02-201-5005
  โทรสาร : 02-201-5072 โทรสาร : 02-354-7143
  อีเมล : napassorn.pun@mahidol.ac.th อีเมล : sumalee.tan@mahidol.ac.th
 
 
  งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา เว็บมาสเตอร์
  โทร : 02-201-5835-7
โทร : 02-201-5890-3 
  โทรสาร : 02-201-5839 โทรสาร : 02-354-7144
  อีเมล : jonggonnee.wat@mahidol.ac.th อีเมล : scwww@mahidol.ac.th