การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรมสำหรับภาควิชา/หน่วยงาน ในงานมหิดลวิชาการ
นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องแต่งชุดนักศึกษาและมาขึ้นรถที่หน้าตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เวลา 12.30 น. 
มีอาหารกลางวันเลี้ยง

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์รับทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ
รับสมัคร 15 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ การทำสัญญาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
วันทำสัญญา : วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ห้อง K126 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

 


 

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

   
     
    

    

   

   
 
     

     

               

           

                                                            visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143