เอกสารการเบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรม มหิดลวิชาการ ปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับภาควิชา/หน่วยงาน

สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น
ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ตามมาตราการป้องกัน COVID-19
หมายเหตุ : หลังจากลงทะเบียนกรุณาจำ "ลำดับที่" การลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อแจ้ง ณ จุดลงทะเบียนในเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่ 10 กันยายน - 30 กันยายน 2563

*นักศึกษาต้องเข้าระบบด้วย E-mail @student.mahidol.edu ของ gmail ก่อนและถึงคลิ๊กที่ลิงค์ตารางเรียนและรหัสเข้าชั้นเรียน หากไม่ใช้ E-mail @student.mahidol.edu จะไม่สามารถเข้าดูตารางเรียนและรหัสเข้าชั้นเรียนได้ และไม่อนุญาตให้ขอใช้สิทธิ์การเข้าถึงด้วย E-mail อื่น
** วิธีการสมัคร E-mail @student.mahidol.edu >> ขั้นตอนการสมัคร E-mail @student.mahidol.edu
และจะใช้ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากระบบภายใน 24 ชม.หลังจากสมัคร **
ทีมมหิดล ได้จัดทำข้อมูล เตรียมซ้อมออนไลน์ ด้วย Online Learning Tool แบบต่างๆ
ที่มา : https://www.facebook.com/teammahidol/งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

 


 

                                    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

   
     
    

    

   

   
 
     

     

               

           

                                                            visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143