แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

บริการประทับจิต คือ แนวคิดของงานคลัง

img_9025

อบรมงานคลังและพัสดุ

bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2560
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2556
bulletpoint เอกสารที่งานคลังและพัสดุจัดอบรบ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2555

เงินอุดหนุนการวิจัย

bulletpoint การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปี2560 จัดอบรม ครั้งที่1 วันที่ 15 มีนาคม 2560

 

ข้อมูลน่ารู้

** ตัวอย่างใบเสร็จ บริษัท/ร้านค้า สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
** แนวทางปฏิบัติ การขออนุมัติไปประชุม อบรม สัมนมาในประเทศ