logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จัดการแข่งขัน MakeX Thailand , STEM mBot Challenge 2018 ครั้งที่ 1

การพัฒนาการศึกษาไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น STEM มีส่วนสำคัญในการสร้างเยาวชนของประเทศ และ STEM Education ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธหลัก ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน MakeX Thailand , STEM mBot Challenge 2018 ครั้งที่ 1 หรือการแข่งขันการใช้โปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ในระดับประถมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นก้าวหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ในรูปแบบสะเต็มศึกษา และกระตุ้นศักยภาพด้านอัจฉริยะสมองกลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศกว่า 52 ทีม โดยจะค้นหาตัวแทนประเทศไทย 2 ทีม ไปเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมนี้ โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือก 2 วันคือ วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 นี้ โดยจะคัดเหลือ 20 ทีมที่จะเข้าไปในรอบรองชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 และรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 นี้ สำหรับกิจกรรมดีๆ น่าสนใจนี้ ถ้าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเข้าชมการแข่งขันนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กไทยของเราเพื่อก้าวไปสู่เวลาระดับระดับโลกต่อไป กิจกรรมสร้างสรรค์นี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแสดงให้สังคมเห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ภาพถ่าย : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
ตรวจสอบโดย : ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวนุชสรา บุญครอง