logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด Innogineer Studio (Engineering Makerspace)
พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งใหม่เพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 – 14.30 น. ได้มีพิธีเปิด Innogineer Studio (Engineering Makerspace) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการแพทย์ (Medical Startup and Entrepreneurship center) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมในพิธีเปิดและแสดงความยินดี จากนั้นได้ร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ Maker Power 2019 โดย Startup และ Maker ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นหนึ่งในวิทยากรในการเสวนา ก่อนเยี่ยมชมโซนพื้นที่ทำงานภายใน Innogineer Studio ที่มีทั้ง Co-Working Space และ Meeting Room สำหรับสร้างสรรค์ไอเดียและแลกเปลี่ยนแนวคิด หรือ Studio ต่างๆ ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน เช่น Milling Machine, CNC Machine, Electronic Supplier, 3D scanner ความละเอียดสูงแบบหัวเข็มพร้อมเลเซอร์สแกนเนอร์, 3D Printer, อุปกรณ์ขึ้นรูปพลาสติกแบบ 3D เครื่องตัดโลหะ เครื่องกลึง ฯลฯ พร้อมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมบริเวณชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพถ่าย : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวนุชสรา บุญครอง