ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับแขกจาก Yamaguchi University

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ Prof. Koji Wakita จาก Division of Earth Science, Graduate School of Sciences and Technology for Innovation, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ และพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษา และการวิจัยทางฟิสิกส์ กับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร