logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

สุดเจ๋ง!! เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คว้ารางวัลจากผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561

ดร.ธารา สีสะอาด นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา จากกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ เจ้าของผลงานวิจัยเสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ (Intelligent Smelling Shirt) คว้ารางวัลผลงานวิจัย สกว. ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยเข้ารับมอบรางวัลจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งในโอกาสอันดีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้งสองท่านด้วย

ผลงานวิจัยเสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ (Intelligent Smelling Shirt) จัดเป็นเทคโนโลยีแบบสวมใส่ได้ (Wearable Technology) ที่กำลังมาแรงมากในปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเสื้อดมกลิ่นกายนี้ ได้มีการออกแบบให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่บนผ้า (Fabric Electronics) และพัฒนาเทคโนโลยีการดมกลิ่นขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์หรือวินิจฉัยสถานะทางสุขภาพด้วยกลิ่นกายของมนุษย์ โดยอาศัยหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดกลิ่นจำนวน 8-16 ตัวที่ทำงานพร้อมๆ กันเป็นอะเรย์ เมื่อร่างกายปล่อยกลิ่นออกมา โมเลกุลกลิ่นจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของเซ็นเซอร์ ทำให้ค่าการนำไฟฟ้าของเซ็นเซอร์เปลี่ยนไป ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อกับเซ็นเซอร์ก็จะอ่านสัญญาณเข้ามาประมวลผล บันทึกลงไปในหน่วยความจำ SD Card ที่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ในภายหลัง ในขณะเดียวกันข้อมูลกลิ่นกายยังสามารถถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย Bluetooth หรือ XBee มายังคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และยังสามารถข้อมูลโพสต์เข้าเครือข่ายสังคมเช่น Facebook ได้ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการจดสิทธิบัตร กระบวนการในการทำเซ็นเซอร์บนผ้า และการออกแบบวงจรบนผ้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังมีบริษัท Beiersdorf ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ NIVEA ให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับการต่อยอดผลงานในอนาคตคณะผู้วิจัยวางแผนส่งนักศึกษาไปเรียนรู้การออกแบบเสื้อผ้า และแฟชั่น เพิ่มเติมที่ประเทศเบลเยียม เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าตาที่ทันสมัย น่าใช้ยิ่งขึ้น 

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพถ่าย: นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์: นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม