ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ได้อวยพรปีใหม่ให้ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ ทั้งชีวิตการทำงาน และครอบครัว พร้อมฝากกับทีมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ไว้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจะเจริญรุ่งเรืองสืบไปได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชาวมหิดลทุกคน ในบทบาทของอธิการบดีตนจะสนับสนุนคณะต่างๆ อย่างเต็มที่ และหลังจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันที่ 3 มกราคม 2561

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร