logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์ 2560"

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าว "รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560" และการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว สำหรับการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" การจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดต้น ประจำปี 2560 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัมมนา และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร