logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

สองอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ และ ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

งานวันนักประดิษฐ์ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่มีผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก

โดยงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 นับเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ" ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในประเทศ และนานาชาติมาร่วมกว่า 1,500 ผลงาน พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 และนอกจากนั้นยังมีการประกาศรางวัล โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีในสาขาเคมีและเภสัชถึง 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่

ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ด้วยผลงาน "การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็คทรอนิคส์ของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กซึ่งเป็นแบบจำลองจากเอนไซม์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยากับสารเคมีโมเลกุลเล็ก" ด้าน ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ก็คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีจากผลงาน "การค้นพบโปรตีนฟิบูลินวันในฐานะโปรตีนจากเซลล์ไขกระดูกในชั้นสตอร์มาลของมนุษย์ชนิดเอชเอสไฟว์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก"

ซึ่งในโอกาสอันดีนี้ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับทั้งอาจารย์ทั้งสองท่าน และนักวิจัยอีก 8 ท่านจาก 6 คณะและสถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งคว้ารางวัลใหญ่ไปด้วยเช่นกัน

ภาพถ่าย : งานสื่อสารองค์กร
เขียนข่าว: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ