logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2555

 

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 (Science Project Exhibition : SciEx2012)

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วรามิตร ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่องาน “Science Project Exhibition”  จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “From a parasitologist to become an ornithological researcher” โดย ศาสตราจารย์ ดร. พิไล  พูลสวัสดิ์ จากนั้นเป็นการบรรยาย Shot Talk Presentation เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ละคนถ่ายทอดออกมาอย่างสนุกสนาน และเข้าใจง่าย โดยนักศึกษาทุกคนถูกจำกัดด้วยเวลาในการพูดถึงผลงานตัวเองภายใน 3 นาทีเท่านั้น ดังนั้นใครมีอะไรก็ต้องใส่กันเต็มที่ จำนวนผลงานที่นักศึกษาแสดง ทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าจำนวน 11 โครงการ และช่วงบ่าย จำนวน 11 โครงการ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ นำเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งหมดกว่า 200 บอร์ด มาร่วมจัดแสดงโดยรอบตึกกลม และบริเวณทางเดินเฟื่องฟ้า ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปี 4 ได้สร้างความน่าประทับใจให้เกิดกับประชาคมคณะวิทยาศาสตร์  เป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล แก่ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่แนบท้ายข่าวนี้ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้ประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัล “นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท แก่นายมงคล สะพานแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ อีกหนึ่งความทับใจแก่ศิษย์และอาจารย์ก็คือพิธีปิด เริ่มจากท่านคณบดีได้ให้ปัจฉิมโอวาท ผศ.เทียนทอง ทองพันชั่ง เป็นผู้แทนคณาจารย์ กล่าวอวยพรแก่นักศึกษา

สรุปรางวัลนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 (The 13th Science Project Exhibition)
ข่าวจากสื่อมวลชน : 'ชอท ทอล์ค' โชว์งานวิจัย ตีพิมพ์ในคอลัมน์อินไซด์แคมปัส หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2555