logo


ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2555

วันที่ กิจกรรม
26 ธ.ค. 55 ชมรมนักพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเรื่อง "ฉันเป็นอะไรใน EdPEx"
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 55 ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ประจำปี 2555 จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ภาพข่าว
25 ธ.ค. 55 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2556
เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ธ.ค. 55 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้แทนคณะและมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมสำรวจ (Site Visit)
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ธ.ค. 55 พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรี
ณ อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
19 ธ.ค. 55 งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 ธ.ค. 55 ร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกอาวุโสผู้ออกแบบอาคารเรียนรวม (ตึกกลม)
ณ วัดธาตุทอง
ภาพข่าว
17 ธ.ค. 55 งาน Meet the Dean ตอน "ชาววิทย์ พร้อมใจก้าวไปด้วยกัน"
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ธ.ค. 55 โนเบลฟิสิกส์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "How Science Changes Our Lives"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ธ.ค. 55 การทำบุญในโครงการตักบาตรพระทุกต้นเดือน (ประจำเดือนธันวาคม)
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ธ.ค. 55 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินและร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2555
เวลา 8.00 น. ณ บริเวณลานอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2555

วันที่ กิจกรรม
29 พ.ย. 55 คณะวิทย์ มหิดล ตั้งศูนย์เครื่องมือวิจัย : ช่วยประหยัดงบประมาณรัฐ และมุ่งสร้างการเป็นผู้นำวิจัย
เวลา 10.30 น.ณ หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับ นาโน (CNI) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 พ.ย. 55 งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง L 01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 พ.ย. 55 คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสองภาษา
ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม (Bilingual School) เขตสายไหม กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
26 พ.ย. 55 กิจกรรมทำดีเพื่อแม่หลวงของปวงไทย ให้โอกาสที่ดีแก่น้องโรงเรียนบ้านหนองกระดี่
ณ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพข่าว
25-19 พ.ย. 55 13th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
22 พ.ย. 55 การบรรยาย การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระวังภัย : การโจรกรรมข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต และคอมพิวเตอร์
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 พ.ย. 55 University of Medicine Magway ประเทศเมียนมาร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 พ.ย. 55 นักวิจัย คณะวิทย์ มหิดล ค้นพบ "ปลากัดป่าสายพันธุ์ใหม่ของโลก"
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15-17 พ.ย. 55 The 6th International Conference on Applied Geophysics
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควร์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพข่าว
12 พ.ย. 55 การอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2555
เวลา 9.00น. ณ ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 พ.ย. 55 การทำบุญในโครงการตักบาตรพระทุกต้นเดือน (ประจำเดือนพฤศจิกายน)
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 พ.ย. 55 พิธีลงเสาเอก ศาลาประดิษฐานพระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ พระประธานคณะวิทยาศาสตร์
ณ สวนป่าสักข้างตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2555

วันที่ กิจกรรม
31 ต.ค. 55 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงนิทรรศการ MU Research Expo 2012
เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
29-30 ต.ค. 55 การประชุมวิชาการ GradExpo 2012 MUSC Graduate Research Exposition
เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ต.ค. 55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาคณิตศาสตร์
เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 205 อาคาร M คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
24 ต.ค. 55 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 54 ปี
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 55 พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2555
เวลา 07.30 น.- 08.30 น.ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
15 ต.ค. 55 นักศึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทย์ฯ รับทุนการศึกษาจากสยามซัมซุง ประกันภัย
เวลา 16.00 น.ณ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2
ภาพข่าว
12 ต.ค. 55 คณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดภูมิทัศน์ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เวลา 10.30 น.ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
11 ต.ค. 55 เทคนิคการพูดในที่ชุมนุมชนและการพูดเชิงวิชาการในหัวข้อ "พูดให้เป็น"
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ต.ค. 55 ชมรมอยู่ดีมีสุข จัดการบรรยายในหัวข้อ "ผิวงาม หน้าสวย"
เวลา 11.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 ต.ค. 55 65 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
เวลา 17.30 น. ณ ร้านอาหารไชน่าเพลส ถนนพระรามที่ 6
ภาพข่าว

 

กันยายน 2555

วันที่ กิจกรรม
26 ก.ย. 55 คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เวลา 14.00 น. ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการทหารบก
ภาพข่าว
24 ก.ย. 55 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2555
เวลา 7.00- 10.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาพข่าว
20 ก.ย. 55 กิจกรรม "ด้วยรักและผูกพัน" นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 15.10 น. ณ ห้อง L01 อาคาเรียนรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
19 ก.ย. 55 งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2555
เวลา 09.45 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
12 ก.ย. 55 65 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารหลิน-ฟ้า โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้)
ภาพข่าว
12 ก.ย. 55 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล 2556
ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์
ภาพข่าว
12 ก.ย. 55 a book Lecture Show
เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.ย. 55 การทำบุญในโครงการตักบาตรพระทุกต้นเดือน (ประจำเดือนกันยายน)
เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2555

วันที่ กิจกรรม
29 ส.ค. 55 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เวลา 12.30 น. – 15.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 ส.ค. 55 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยฯด้านนาโนเทคโนโลยี
เวลา 10.05 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
28 ส.ค. - 11 ต.ค. 55 คณะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ เข้ารับการอบรมระยะสั้น ด้าน Stem cell technology and Flowcytometr
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ส.ค. 55 การอบรม "MU-SC ก้าวที่สองสู่ความเป็นเลิศ"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ส.ค. 55 งานเสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง "Red Sprites" ไขปริศนา ฟ้ายอแสง เมื่อความลับ ความสวยงามของธรรมชาติถูกเปิดเผย
เวลา 15.15 - 16.40 น. ณ ห้องประชุม N101 อาคารชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 55 ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17-31 ส.ค. 55 คณะวิทย์ มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17 ส.ค. 55 งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555
เวลา 18.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17 ส.ค. 55 การทำบุญในโครงการตักบาตรพระทุกต้นเดือน (ประจำเดือนสิงหาคม)
เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ส.ค. 55 เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20
เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว | รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยประลองยุทธ์ "รถอัจฉริยะ"
10 ส.ค. 55 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันอาเซียน
เวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ส.ค. 55 ต้อนรับและประชุมหารือ เรื่องโครงการ BioCEP กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ส.ค. 55 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโถงใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ส.ค. 55 คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๕๕
เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
7 ส.ค. 55 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุน พสวท. และเยี่ยมชมศูนย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.00 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ส.ค. 55 งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555
เวลา 10.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ (ชั้น 2) โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้)
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2555

วันที่ กิจกรรม
31 ก.ค. 55 การบรรยายกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานหัวข้อ "พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์และการร้องทุกข์"
เวลา 13.00 น . ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
31 ก.ค. 55 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"
เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
30 ก.ค. 55 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รับทุนสมาคมประกันชีวิตไทย
เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Ballroom A-B โรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
27 ก.ค. 55 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path คณะวิทยาศาสตร์
เวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 ก.ค. 55 การบรรยายในหัวข้อ Cancer Research: Insights and Innovations
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ก.ค. 55 พิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2555
เวลา 14.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพข่าว
25 ก.ค. 55 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง L-04 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ก.ค. 55 คณะวิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม ดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ค. 55 การอบรม เรื่อง "MU-SC ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ"
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.ค. 55 พิธีทำบุญรำลึก 93 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ก.ค. 55 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
เวลา 14.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม L02 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ก.ค. 55 งานเสวนา Science Café เรื่อง Higgs Boson หรือ "อนุภาคพระเจ้า" จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ของการกำเนิดจักรวาล
เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ก.ค. 55 ชมรมอยู่ดีมีสุข จัดการบรรยายในหัวข้อ "รู้ทันพยาธิ...จากแมวสู่คน"
เวลา 11.30 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.ค. 55 Asia Books มอบหนังสือภาษาอังกฤษแก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
เวลา 10.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 ก.ค. 55 วิศวฯ ม.อ. ร่วมระลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะฯ ในพิธีเปิดรูปหล่ออาจารย์สตางค์
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาพข่าว
3 ก.ค. 55 พิธีปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ค. 55 ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2555

วันที่ กิจกรรม
29 มิ.ย. 55 2012 Mahidol – Liverpool Joint Symposium on Material Sciences and Environmental Sciences
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 มิ.ย. 55 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22-29 มิ.ย. 55 คณะอาจารย์แพทย์ จากวิทยาลัยการแพทย์ ประเทศบังกลาเทศ มาดูงานวิจัยและการเรียนการสอน ด้านปรีคลินิก
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 มิ.ย. 55 MUSC Research Forum ครั้งที่ 5/2555 : MUSC Grant Hunting
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
เวลา 14.00-15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม  L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 55 งานแถลงข่าวนวัตกรรมไทยคว้าเหรียญทองจากเวทีนานาชาติ
เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 55 การเสวนา เรื่อง"การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน"
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 มิ.ย. 55 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารกิติมาศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 16.13 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ภาพข่าว
7 มิ.ย. 55 ร่วมแสดงความยินดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ครบรอบ 44 ปี
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
7 มิ.ย. 55 ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่คณะวิทยาศาสตร์ จะต้องได้รับมาตรฐาน AAALAC International
เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 มิ.ย. 55 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6 มิ.ย. 55 ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศ.นพ.ประสพ รัตนากร ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ภาพข่าว
6 มิ.ย. 55 งานเสวนา Science Café เรื่อง เมื่อดาวศุกร์แวะทักทายดวงอาทิตย์
ณ ห้องประชุม K102 และบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 มิ.ย. 55 ต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2555

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ค. 55 Orientation for New Graduate Students of Faculty of Science
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ตึกกลม ห้อง L02 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
29 พ.ค. 55 MUSC Forum ครั้งที่ 4/2555 : MUSC Society
เวลา 14.30 - 16.50 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26 พ.ค. 55 การทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ค. 55 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 "ต้อนรับ-สู่รั้วคณะวิทยาศาสตร์"
ณ ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ค. 55 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดเลือกว่านชักมดลูกเพื่อบ่งชี้คุณภาพวัตถุดิบจากลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางเคมี"
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ค. 55 งานเสวนา หัวข้อ "21st Century Skills : MUSC … Are you ready?"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 พ.ค. 55 ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริเวณหน้าห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด
ภาพข่าว
2-4 พ.ค. 55 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว

เมษายน 2555

วันที่ กิจกรรม
27 เม.ย. 55 การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและปรึกษาหารือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
26-27 เม.ย. 55 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 17)
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
26 เม.ย. 55 แถลงข่าวงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สี่แยกอโศก ชั้นแอล ห้อง ซากุระ
ภาพข่าว
24 เม.ย. 55 ปรึกษาหารือเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20-22 เม.ย. 55 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุนประจำปี พ.ศ.2555
ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
ภาพข่าว
18 เม.ย. - 2 พ.ค. 55 MUSC Summer Microbiology Research Experience for Science and PhD-MD Students 2012
ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 เม.ย. 55 เสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Café เรื่อง "แผ่นดินไหว สึนามิ และการป้องกันตัวเอง"
เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว | Press Release
5 เม.ย. 55 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 (Science Project Exhibition : SciEx2012)
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 55 ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3-5 เม.ย. 55 Mahidol Alternative Science Camp ครั้งที่ 23 ตอน "Science Ranger"
เวลา 9.00 น. ณ ห้อง L05 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
3 เม.ย. 55 Dr. Browyn Jenkins-Deas จาก Unversity of Carifornia, Riverside หารือ เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Internship Program
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 เม.ย. 55 นักศึกษา คณะวิทย์ ร่วมจัดนิทรรศการ Sketching Lives, Drawing nature
เวลา 13.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัตุรัสจามจุรี พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2555

วันที่ กิจกรรม
29 มี.ค. 55 การประชุมและเสนอผลงานกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการ ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพและนวัตกรรมการบำบัด
เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
28 มี.ค. 55 เสวนาเพื่อนครูมหิดล "ความสุขและความหมายในชั้นเรียน"
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์  มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มี.ค. 55 คณะวิทย์ มหิดล มอบสารชีวภาพจุลินทรีย์ BACILLUS SPHAERICUS แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด
ณ  อาคารสตางค์  มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23-24 มี.ค. 55 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กทม.
ภาพข่าว
22 มี.ค. 55 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยือนคณะวิทย์ มหิดล
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 มี.ค. 55 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555-2559
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 มี.ค. 55 คณะวิทย์ มหิดล ลงนามข้อตกลง โครงการพัฒนาระบบตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองการเกิดดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์ (SPR Imagine System)
เวลา 13.00 น. ณ สถาบันราชานุกูล ดินแดง กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
14-17 มี.ค. 55 วิทย์ มหิดล ม.ชิบะ และ ม.เกียวโตซังเกียว ร่วมจัดสัมมนา 2012 Joint Seminar in Science and Technology
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
13 มี.ค. 55 MUSC Research Forum ครั้งที่ 3 : MUSC Innovation
เวลา 14.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 มี.ค. 55 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ และ ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
5 มี.ค. 55 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความสำคัญและผลกระทบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการติดตามตรวจสอบที่มีต่อนโยบายแผนกลยุทธ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์"
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 55 ๔๓ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๔ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 มี.ค. 55 R2R Forum ครั้งที่ 1 R2R Initiation : ก้าวแรกสู่ R2R ฟังบรรยายเรื่อง "เคล็ดไม่ลับ R2R พัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย"
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ กิจกรรม
28 ก.พ. 55 วิทย์ มหิดลจับมือไฮกริมฯร่วมทุนวิจัยเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสู่ตลาดอาเซียน
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.พ. 55 คณะสื่อมวลชนต่างประเทศเข้าพูดคุยสัมภาษณ์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม PR301 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภาพข่าว
22 ก.พ. 55 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2554 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.พ. 55 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบปฏิทิน โครงการ"วันเดือนปีที่หมดไป...เรามอบให้น้องที่มองไม่เห็น"
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
ภาพข่าว
17 ก.พ. 55 MUSC Research Forum ครั้งที่ 2/2555 : MUSC Biomedicine
เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้อง L05 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16-20 ก.พ. 55 The second Asia computational Materials Design 2012 (CMD 2012)
ณ ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 55 Letter of Intent Between Olympus Singapore Pte Ltd & Fafulty of Sciece MU
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.พ. 55 ภาควิชาจุลชีววิทยา ทำกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันแห่งความรัก
ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาพข่าว
13 ก.พ. 55 งาน "วันรักนกเงือก"ตอน รักแท้..เพื่อรังเทียม
เวลา 12.00 และ 19.30 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11-12 ก.พ. 55 ละครเวทีการกุศล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง Andromeda The Musical
เวลา 13.00 และ 17.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว
10 ก.พ. 55 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7และงานเสวนา "คุยสบายๆ กับผู้ชายชื่อ 'เต้'" กับ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ
เวลา 12.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.พ. 55 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "กินอยู่อย่างไทย ใส่ใจสุขภาพ" กับ คุณโบ (ดวงพร ทรงวิศวะ)
เวลา 12.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 ก.พ. 55 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "ความหวัง...ไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี" กับคุณสรกล อดุลยานนท์ และ "จริงตนาการ" กับ Mister Tompkin (คุณอาจวรงค์ จันทมาศ)
เวลา 12.30 น. และ 15.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 55 THAI-UK Stem Cell Meeting
15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 ก.พ. 55 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7 และงานเสวนา "ธรรมะเดลิเวอรี่ที่ มหิดล-พญาไท ..." กับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
เวลา 12.45-15.30 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
6-8 ก.พ. 55 การประชุมวิชาการ นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การติดเชื้อและโรคมะเร็ง (Mahidol International Conference on Infections and Cancers 2012)
เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 7 ห้องแลนมาร์คบอลรูม โรงแรมแลนมาร์ค กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
6 ก.พ. 55 พิธีมอบปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ)
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม K 102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 ก.พ. 55 ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้รับรางวัลในงาน"วันนักประดิษฐ์" ปี 2555
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว
1-2 ก.พ. 55 The 23rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology
ณ โรงแรม อิมพีเรียลควีนสพาร์ค กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

มกราคม 2555

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 55 MUSC Research Forum ครั้งที่ 1 : MUSC Young Investigator
เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้อง L05 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 ม.ค. 55 พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป และฟังเทศน์มหาชาติ เนื่องในโอกาสฉลองพระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ "พระพุทธมงคลนิมิตวิทยมหิดลญาณ"
เวลา 06.30-08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
14 ม.ค. 55 งานวันเด็ก "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ตอน science kids นักวิทย์ตัวน้อย
เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ม.ค. 55 กิจกรรม Lunch with the Dean ครั้งที่ 1
เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 ม.ค. 55 พิธีเปิดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
เวลา 9.00 น.ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547