logo

สาส์นจากคณบดี

 

ผมขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ปีการศึกษา 2563 นี้จะแตกต่างไปด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกภาคส่วนการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาต้น จะเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยกว่านักศึกษาจะเข้ามาเรียน มาใช้ชีวิตที่ศาลายา ก็จะเป็นในภาคปลาย ได้อยู่หอ ขี่จักก้า เรียนมูเก้ รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ทั้งในและนอกคณะ ได้เจอรุ่นพี่ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ ร่วมมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นความทรงจำที่ประทับใจ สร้างมิตรภาพแห่งชาวมหิดลที่ยั่งยืน ถ้าคิดว่า “สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ” สิ่งแรกที่นักศึกษาได้เรียนรู้ คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ต่างไป จากเดิม ในปี ค.ศ. 2020 ที่รูปแบบการศึกษาของโลกได้เปลี่ยนไปตลอดกาล การเรียนรู้ที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว และการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

กว่า 6 ทศวรรษแห่งความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และด้วยปณิธานแห่งมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน ผมขอให้นักศึกษาทุกท่านใช้เวลา 4 ปีข้างหน้า กว่า 120 ล้านวินาที ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างคุ้มค่า ได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ในด้านต่างๆ สร้าง “ฐานที่มั่นคง” เพื่อเติบโตในทุกด้าน มีประสบการณ์ชีวิตที่สร้างมุมมองใหม่ พบแรงบันดาลใจในชีวิต ขอให้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ใช้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเป็นพื้นฐานสร้างสังคม เติบโตเป็นศิษย์ที่พวกเราได้ภูมิใจ เพื่อ “เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม” ตลอดไป

 

 

ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคนจากใจรุ่นพี่ ศาลายา 7

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 มิถุนายน 2563