ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ห้อง C111 ชั้น 1 ตึกเคมี 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ จำนวน 40 เครื่อง 
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7:30-19:30 น. 
ผู้ดูแล : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

หน่วยห้องปฏิบัติการเอนกประสงค์ (MDL)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก K) ชั้น 2-3
มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ จำนวน 88 เครื่อง
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 7:30-18:00 น.

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ตึก R (ตึกวิจัย)
ให้บริการเฉพาะนักศึกษาของภาควิชา

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
ห้อง N 106/1 ตึก N ชั้น 1
เปิดทำการเวลา 08.00-16.00 น.

โรงอาหาร
บริเวณใต้ตึก M

อาคารสตางค์ มงคลสุข
ให้บริการห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และสนามกีฬา สามารถสมัครสมาชิกได้ที่งานบริหารและธุรการ