รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด” 1 ใน 50 STARTUP ของโลก

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทสตาร์ทอัพขาเลาะ "บริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด" ( Electronic Nose ) โดย ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกโดย Ministry of Science, ICT and Future Planning of Korea สาธารณรัฐเกาหลี ให้เป็น “1 ใน 50 สตาร์ทอัพของโลก” (คัดเลือกจาก 1,515 ประเทศทั่วโลก) เพื่อเข้าร่วมโครงการ K-STARTUP GRAND CHALLENGE 2017 โดยไปใช้พื้นที่โครงการสำหรับการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ณ ซิลิกอนวัลเลย์ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 4 เดือน (วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560) โดยระหว่างร่วมโครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนฯ จากรัฐบาลเกาหลีเป็นจำนวนเงินประมาณ 87,000 บาทไทย/ทีม/เดือน หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกทีม ให้เหลือ 25 ทีม โดยคณะกรรมการจากบริษัทที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ได้แก่ SUMSUNG, LG, Hyundai Motors, KT, Kakao, Naver, CJ Sk เป็นต้น และคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงถึง 200 ล้านเกาหลีวอน (KRW) หรือเกือบ 6,000,000 บาท (THB)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://k-startupgc.co.kr/project.html

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://k-startupgc.org/index.html
http://k-startupgc.org/K-Startup%20Grand%20Challenge%202017.pdf
http://smartfarmthailand.com/precisionfarming/index.php/product/e-nose
http://smartfarmthailand.com/precisionfarming/index.php/product/e-nose/77-electronic-nose

 

ข้อมูลจาก หน่วยพัฒนาธุรกิจ
งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02 2015967-8, 5707

สรุปข่าวโดย : นายณัฐกรณ์ วันนิตย์ และนายนราธิป ใจธรรม