รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล Outstanding Dedication and Contribution to Rubber Technology Progress

รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Outstanding Dedication and Contribution to Rubber Technology Progress โดยพิธีมอบรางวัลได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า “GRTE 2018 – Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018” จัดโดยบริษัทเทคโนบิช คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดย จึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี่