ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การอบรม "Writing a great paper and getting it published in a research journal"

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมพิเศษ "Writing a Great Paper and Getting it Published in a Research Journal" โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์ Elsevier Dr.Sangeeta Mehta และ คุณ Walika Lhaothong เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดย ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

 

ถ่ายภาพ : นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร