ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ ทางด้านการค้นหาตัวยา (ECDD)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาใหม่ อุปกรณ์และกระบวนการหาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการพัฒนาเป็นตัวยาจากการสกัดจากแหล่งชีวภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อให้ครบห่วงโซ่การพัฒนางานด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึงยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร ชีววัตถุ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพ ตลอดจนการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร