ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Design thinking Workshop

Design Thinking คำใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือของงานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Design Thinking Workshop รุ่นที่ 3 ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ในวันเสาร์ที่ 19 26 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คงจะจริงอย่างที่กรรมการตัดสินท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า สำหรับ Design Thinking นั้น “บางคนบอกว่ามันเป็นวิธีคิดแบบหนึ่งที่แตกต่างจากกระบวนคิดแบบวิทยาศาสตร์ บางคนบอกว่า มันคือการใช้แนวทางของนักออกแบบในการสร้างนวัตกรรม บางคนบอกว่า มันคือการสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการมนุษย์นั่นเอง”

ในการอบรมครั้งนี้ มีทีมสร้างสรรค์นวัตกรรมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 9 ทีมด้วยกัน และกรรมการจะคัดเลือก 4 ทีม ที่เป็น The Best Project และตอบโจทย์ Design Thinking ในครั้งนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่


1. ทีม Disease prevention & Health Promotion เป็นการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย โดยทีมของอาจารย์ ดร.พญ.ฐานิตา ทองตัน ผศ.ดร.วิชชุดา แสงสว่าง และ รศ.ดร.น.สพ.เทพมนัส บุปผาอินทร์ จากคณะวิทยาศาสตร์


2. ทีม ความไม่สะดวกในการเข้าถึงโรงพยาบาล ทีมนี้ประกอบด้วย นางสาวมนสิการ ใจสุดา นางสาวชาลิสา ไชยระนิจ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ และนางสาวณัฏฐ์ โฉมวัน จากบริษัท Million Creation ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดการดูแลให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับผู้ป่วย


3. ทีม Organic Food โดยนายประกาศิต ฉันสิมา จากวิทยาลัยการจัดการ และ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้เสนอแนวคิดของการแบ่งปันทำบุญร่วมกับการเข้าถึงอาหารออแกนิคโดยตรงจากมือผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

4. ทีม Information  โดยนายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร นายชิติพัทธ์ ทาบสุวรรณ นายพชร ธีรนันทน์ และนายณัฐวัชร์ เผือกไพบูลย์ คณะนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้เสนอแนวคิดการสร้างระบบเตือนและติดตามเพื่อใช้ในการเดินทาง

ทั้ง 4 ทีมจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงรางวัลกว่า 250,000 บาท ที่ศูนย์เศรษกิจสร้างสรรค์จะจัดขึ้นต่อไปมาลุ้นกันว่าผลงานนวัตกรรมในรอบนี้จะมีทีมใดได้รับรางวัลชนะเลิศต่อไปหรือไม่ มาติดตามกัน !!!

 

สรุปข่าวโดย : นายนราธิป  ใจธรรม
ตรวจสอบโดย รศ. ดร.กัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน
หน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล