ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Academia Sinica, Taiwan

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Chun-Hung Hans Lin Research Fellow & Associate Director Institute of Biological Chemistry Adjunct Professor จาก Academia Sinica ประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมาพบคณบดี และคณาจารย์เพื่อหารือความร่วมมือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ อาจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร