ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.15 - 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารเคมี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยภาควิชาเคมี จัดพิธีทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธี โดยประกอบด้วยพิธีสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อาคารเคมีทั้ง 6 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาเคมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมีทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน

 

ถ่ายภาพ : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร