ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2560

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม L02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยงานบริหารและธุรการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2560 โดย ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เรื่องการดับเพลิงและหนีไฟ โดยวิทยากรจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติการฝึกดับเพลิง ณ บริเวณลานระหว่างอาคารสตางค์กับอาคารสัตว์ทดลอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย สาธิตและฝึกดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 100 คน

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร