ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จากสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 นายภาณุพงศ์ รินทรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จากสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี Siam Physics Congress 2017 ณ จังหวัดระยอง

 

ถ่ายภาพ : ผศ. ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ
เขียนข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร