ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับการประปานครหลวง พร้อมตรวจคุณภาพสอบคุณภาพน้ำ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการประปานครหลวง นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ และนางกัญญา สอนทรัพย์ ผู้อำนวยการกองบูรณาการคุณภาพน้ำ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทางการประปานครหลวงได้จัดทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ของการประปานครหลวง เพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำให้กับประชาชน หน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ เป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีทองของการบริการ การประปานครหลวง คณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำโครงการนี้ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำตามจุดต่างๆ จำนวน 6 จุด หลากหลายกลุ่มตัวอย่าง มีน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง น้ำที่ไม่ผ่านเครื่องกรอง ก็อกน้ำในห้องน้ำ เป็นต้น พบว่าทุกจุดมีคลอรีนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.29 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปกติตามเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง น้ำใส ค่าเชื้อแบคทีเรียจะต้องมีการเพาะเชื้อตรวจอีกต่อไป

 

ถ่ายภาพ : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร