ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีบรรจุและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีบรรจุและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึก AN1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีบรรจุและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ที่ใช้สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้สำเร็จการศึกษาที่ต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมจดหมายฉบับสุดท้ายที่นักศึกษาแพทย์เขียนถึงอาจารย์ใหญ่ ก่อนนำร่างเข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 และพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ฌาปนสถาน วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ต่อไป

ถ่ายภาพ : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร