ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Osaka university

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมทีมงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และงานวิจัย ต้อนรับ Dr.Yoshihiro Kizawa, Trustee of Osaka University และคณะในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม Mahidol University-Osaka University Joint Campus ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท หนึ่งในสาม Joint Campus ซึ่งเกิดจากการต่อยอดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Osaka University ที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาครอบคลุมสาขาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองมีความเชี่ยวชาญ.

 

ภาพถ่าย : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร