ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ณ บริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศครั้งที่ 49 โดยมีนายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อํานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยและคณะ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ โดยมีการพูดคุยถึงที่มาที่ไปของการจัดงานเคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศในครั้งนี้ รวมถึงเจตนารมย์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ต้องการส่งเสริมด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของพลเมืองโลกในอนาคตต่อไป หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเงินมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศครั้งที่ 49 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป็นจำนวน 1,000,000 บาท และมีการถ่ายภาพร่วมกัน โดยในงานนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธานฝ่ายจัดหาทุนและสิทธิประโยชน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อดีตนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและคณะนักวิชาการจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วม เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร