ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัล Research Pitch จากการแข่งขันประชันนำเสนองานวิจัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Research Pitch จากการแข่งขันประชันนำเสนองานวิจัยให้โดนใจกรรมการภายใน 5 นาที เพื่อชิงทุนวิจัย จัดโดยกองทุนนิวตัน บริติช เคานซิล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุม สกว.

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถสื่อสารงานวิจัยที่สร้างแรงกระเพื่อมและเกิดการเปลี่ยนแปลง และเปิดโอกาสให้นักวิจัยก้าวออกมาจากห้องแล็บและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยให้คนอื่นได้ฟังด้วยวิธีที่สั้นและกระชับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการฝึกอบรมต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี มีนักวิจัยเข้าร่วมกว่า 50 คน ในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และถูกคัดเลือกจนเหลือ 12 คนเข้ามาประชันในรอบสุดท้าย โดยมีผู้ที่รับทุนวิจัยทั้ง 3 ท่าน รวมมูลค่า 300,000 บาท ประกอบด้วย 1) รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับหัวข้องานวิจัย “ปราบการติดเชื้อด้วยการสู้กับเชื้อดื้อยา (Clostridium difficile)” 2) ผศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “ปัญหาคอร์รัปชั่นและการพัฒนาการเมืองในประเทศไทย” 3) ผศ.ดร.สุรภา เทียมจรัส นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เจ้าของหัวข้อ “รู้เร็วไวแก้ไขทันท่วงทีกับระบบเซนเซอร์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงวัย”

 

ถ่ายภาพ : Facebook สกว.
ข่าว : เรียบเรียงจากเว็บไซต์ และ Facebook สกว.
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร