ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารและธุรก่าร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีการเชิญชวนบุคลากรภายในคณะวิทย์ฯ และบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีผู้สนใจทยอยมาร่วมบริจาคโลหิตตลอดช่วงเวลารับบริจาค จำนวน 70 คน

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร