ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน เคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมคณะ และรองศาสตราจารย์ ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเคมี ให้การต้อนรับ Mr. Koji Shinjo กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ ในพิธีมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 โดยมีการพูดคุยถึงที่มาที่ไปของการจัดงานเคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศในครั้งนี้ ผ่านทางวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันเคมีโอลิมปิค ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเครื่องคิดเลข จำนวน 400 เครื่อง สนับสนุนการแข่งขันเคมีโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป็นจำนวน 516,000 บาท และมีการถ่ายภาพและพูดคุยร่วมกัน

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
ตรวจสอบโดย : ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ