ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย และจัดเสวนาวิชาการร่วมกัน

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ University of Technology Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย จัดการเสวนาทางวิชาการให้กับนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร SIM (Material Science and Nano Engineering) ด้านโอกาสการศึกษาในโครงการหลักสูตรสองปริญญา (DDP) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และ UTS พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่สนใจในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. โดยมีตัวแทนจาก UTS ได้แก่ Prof. Graham Nicholson (Associate Dean International & External Engagement), Prof. Tony Moon และ Ms. Liz Treacy BAscunan (Manager International Pathway Programs, Partnerships) เข้าร่วมเสวนา

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร