ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย (สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-6) ในหัวข้อ "มหัศจรรย์แห่งแม่เหล็ก" ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท

 

ถ่ายภาพ : งานการศึกษา
เขียนข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร