ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Meet the Dean 2017 : ชาวคณะวิทยาศาสตร์พร้อมใจร่วมงานคณบดีพบประชาคม 2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ได้มีการจัดงาน Meet the Dean 2017: Moving Forward Together หรืองานคณบดีพบประชาคม ประจำปี 2560 : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ที่ได้แถลงถึงแนวทางในการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Entrepreneurial University และนโยบายประเทศ Thailand 4.0 รวมถึงประกาศและสวัสดิการต่างๆ การปรับปรุงทางกายภาพ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการทำงานของบุคลากรทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไปข้างหน้า ต่อจากนั้นเป็นการตอบคำถามที่ประชาคมสอบถาม โดยมีอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในโอกาสนี้งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษได้ดำเนินการจัดทำสื่อสารถึงกัน:จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับพิเศษ: คณบดีพบประชาคม 1 มีนาคม 2560 เพื่อแจกให้กับผู้ปฏิบัติงานของคณะฯทุกคน งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จำนวนกว่า 300 คน

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์, นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร