ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 พร้อมคณาจารย์รวม 50 คน ศึกษาดูงานที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 

ถ่ายภาพ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร