ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์

ในการนี้ อาจารย์ ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ นายกสโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ "ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณกัญญา วิมลนันทพงศ์ จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอุ่นเรือน วิมลเศรษฐ ให้การสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยกิจกรรมนี้ทำให้ได้เห็นทั้งความตั้งใจและการร่วมแรงร่วมใจสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายของคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทน์ทั้งสิ้นจำนวน 999 ดอก หลังจากนั้นจะนำส่งยังสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป  

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร