ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีลอยอังคาร ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ และ อาจารย์ ดร.สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์ นำทีมนักศึกษาแพทย์จาก 3 สถาบัน ร่วมพิธีเก็บเถ้าอัฐิและแปรธาตุ ณ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน จากนั้นนำเถ้าอัฐิไปลอยอังคาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น. ณ ท่าน้ำสโมสรนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อล่องเรือสู่ปากอ่าวไทย ก่อนที่จะลอยอังคารเถ้ากระดูกของอาจารย์ใหญ่กลับสู่ธรรมชาติ

อาจารย์ใหญ่ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว กายเมื่อวิญญาณลาลับจากร่าง ร่างกายนั้นก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพัง แต่ท่านเหล่านั้นยังอยากให้ร่างของท่านเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เหล่านั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้ไปรักษาผู้คนอีกนับหมื่นแสนคน ขออาราธนาให้ดวงวิญญาณของท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสู่สุขคติในสัมปรายภพ.... 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร