ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 2 จาก 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อการเรียนการสอนในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์เสร็จสิ้นลง คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบันได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 งานสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน ในเวลา 17.15 น. ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูน รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ได้กล่าวต้อนรับ สดุดีอาจารย์ใหญ่ และขอบคุณญาติอาจารย์ใหญ่ที่ได้มาร่วมพิธี จากนั้นเป็นพิธีวางพวงหรีดเคารพศพจากนักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบัน รวมถึงการวางพวงหรีดเคารพศพ จากรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศาสตราจารย์ น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ สพญ.ยินดี กิตติยานันท์ ในฐานะผู้แทนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พญ.เถาวลัย ถาวรามร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและปิดท้ายด้วยการเคารพศพและวางพวงหรีดของประธานในพิธีในฐานะผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลา 18.00น. เป็นพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา โดยมีญาติเข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน 

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 พิธีพระราชทานเพลิงศพผิอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา หรืออาจารย์ใหญ่ โดยในเวลา 9.30 น. เป็นการเชิญหีบศพเวียนรอบเมรุก่อนนำขึ้นตั้ง ณ จิตกาธาน โดยคณาจารย์และญาติแต่งชุกปกติขาว ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนญาติร่วมขบวนด้วย ในเวลา 10.00 น. ขบวนอัญเชิญเพลิงหลวงพระราชทานเดินทางมาถึง คณาจารย์และญาติที่สวมชุดปกติขาว ตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนญาติร่วมตั้งแถวเพื่อรับเพลิงหลวงพระราชทาน จากนั้นเป็นการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุล เริ่มด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการคลัง ตามด้วยผู้แทนญาติอีก 8 ท่าน และประธานในพิธีโดย ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูน เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จากนั้นญาติได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ โดยมีญาติเข้าร่วมงานกว่า 800 คน จากนั้นในเวลา 10.45 น. เป็นพิธีประชุมเพลิงโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนนักศึกษาบัณฑิตฯของภาควิชาฯได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์เป็นการเคารพศพ และไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช, นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร